La calç és un material imprescindible en la restauració del patrimoni i en la impermeabilització de façanes i superfícies. Prové de la roca calcària -formada per l’acumulació de fragments
d’esquelets- així que quina millor manera d’enfortir i protegir una construcció?

La temperatura de cocció dels forns de calç és de 900-1200 °C mentre que la dels forns de ciment és de 1450 °C, fet que suposa un estalvi energètic i d’emissions considerable. Cal sumar als motius el fet que és antisèptica, bactericida i fungicida: una propietat que permet generar espais saludables, habitables i fàcils de desinfectar. I a més, és higroscòpica: és prou porosa per permetre el pas de la molècula de vapor, però no la d’una gota d’aigua, generant ambients amb una humitat més autoregulada i equilibrada.

Aquest material ha restat molts anys en l’oblit, i ha provocat que a les escoles d’oficis, a les universitats, a les obres i als magatzems de construcció sigui molt desconeguda i conseqüentment mal treballada.

Actualment, costa trobar i entendre les diferències exactes entre un sac de calç hidràulica, un d’hidròxid càlcic i un de calç aèria en pasta. Quines són les seves propietats i com i quan utilitzar
correctament cadascuna d’elles és el que aprendrem en el de Curs de Revestiments Naturals.

A la finca disposen d’un safareig o piscina amb una capacitat d’emmagatzematge de 24.000 litres, construïda amb blocs de formigó armat i impermeabilitzada en el seu moment amb pintura plàstica. A causa de la degradació dels rajos ultraviolats i la mala qualitat d’aquests productes sintètics en l’actualitat té fuites i és incapaç d’emmagatzemar l’aigua.

El període de sequera dels darrers anys fa encara més indispensable dotar-nos al màxim de dipòsits de captació i per aquest motiu hem decidit restaurar el safareig.

Ho farem aplicant a l’interior una capa de regulació de calç hidràulica amb àrid gruixut, practicant i aprenent com fer els mestrejats, els escartejats, rejuntats i arremolinats. Posteriorment aplicarem estucs de calç hidràulica reduint la mida d’àrids fins a finalment aplicar la calç sola.

Per tal de consolidar la intervenció i aprendre també a treballar la calç aèria en pasta, revestirem l’exterior del safareig amb aquest altre tipus de calç.

També intervindrem en la façana d’un cobert d’eines. Aprendrem a treballar diferents capes de calç aèria en fresc per realitzar un esgrafiat: un dibuix amb diferents tonalitats i relleus. Finalment,
aprendrem a formular amb diferents tipus de pigments pintures naturals i com aplicar-les correctament.

#ViscaLaCalç
#RestauraNoConstrueixis

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs