Taller de Pedra Seca. (7a Edició)

· Del 29 de novembre a l’1 de desembre de 2019 ·

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de la lletra per què els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament com a drenatge de la pluja i retenció de terres en el cas dels murs de feixes i marges.

Sobre el taller

Utilitzant l’ancestral tècnica de construcció amb pedra seca, podem arribar a construir tota mena de murs de pedra en sec com poden ser els murs de partió, les cabanes, els folrats de mines, els pous, els forns de calç i molts d’altres elements i construccions de l’àmbit rural, donades les grans possibilitats que ens dóna aquest element com a única matèria primera emprada. La seva importància excedeix l’abast d’aquestes aplicacions dins els límits de l’arquitectura catalana i mediterrània.

Cada tipus de pedra comporta un estil i una manera de construir, així doncs trobem força diferents murs fets amb pissarres i murs fets amb pedra calcària, o fins i tot amb gresos o roques granítiques o volcàniques. Cal afegir que cada marger (nom que es dóna a l’artesà de la pedra en sec) té el seu art i ho fa a la seva manera, o bé apresa o bé per tradició…

El taller “La tècnica constructiva de la Pedra Seca” pretén en primer lloc posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot mitjançant la construcció o reconstrucció d’una petita obra. També analitzar sobre el terreny diverses construccions existents al nostre entorn (murs, cabanes, forns de calç), tant des de la seva vessant constructiva com cultural i de relació amb l’entorn. I per últim donant a conèixer les iniciatives que s’estan portant a terme en la recuperació i difusió del coneixement per part d’entitats diverses al nostre territori.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca.
Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.
Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció.
Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn.
Conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 29 de novembre a l’1 de desembre de 2019
Divendres 29 i dissabte 30, de 9-13h i de 15-19h
Diumenge 1, de 9-13h i de 15-17h

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca.

Pràctica: Construcció de diferents elements amb pedra seca. Replantejament, planteig dels gruixos, criteris a seguir per pujar un mur i el seu coronament amb diversos detalls constructius. Aplicar metodologies correctes de treball. Coneixement i familiarització amb les eines i els útils de marger. Llei de la trava. Coronaments i elements singulars.

Teoria: Estudi i anàlisis de diferents elements constructius amb pedra seca (marges, feixes, partions, cabanes, pous de glaç i forns de calç). Principis mecànics i arquitectònics. Història de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. Conèixer la tècnica margera i altres tècniques constructives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arrencada en tota construcció de pedra seca. Tècniques de reconstrucció i consolidació de murs de pedra seca. Anàlisis de la geologia del terreny i el tipus de pedra apta per al treball en pedra seca.

Divendres 29
9-10h. Rebuda i presentació del curs
10-11h. Les eines de treball amb la pedra seca
11-13h. Pràctica constructiva. Taller pràctic d’iniciació al maneig de les pedres, la tècnica margera, la llei de la trava, plantejament i arrancada dels murs
13-15h. Dinar
15-17.30h. Pràctica constructiva. Construcció de mur de pedra seca. Forma i consistència.
17.30-19h. Xerrada “la geologia i la construcció amb pedra seca” a càrrec de Jordi Ferrer, geòleg.

Dissabte 30
9-13h. Pràctica constructiva. Continuació amb la Construcció de mur de pedra seca. Elements característics dels murs i altres elements constructius amb pedra seca.
13-15h. Dinar
15-17.30h. Pràctica constructiva. Continuació amb la Construcció de mur de pedra seca. Cantoneres, graons, coronament dels murs i altres elements singulars.
17.30-19h. Xerrada “la construcció amb Pedra Seca avui” a carrer de Roger Solé, marger.

Diumenge 1
9-13h. Itinerari Cultural de la Pedra Seca a les Planes d’Hostoles.
Visita a diversos elements constructius existents al municipi. Anàlisi i replanteig de diverses construccions de pedra seca propis del territori. Dossier de camp.
Presentació de l’eina de catalogació d’elements amb pedra seca Wikipedra. A càrrec de de Jordi Grau, tècnic de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i membres de l’escola Orígens.
Altres dinàmiques i entitats entorn l’estudi de la pedra seca, al nostre territori
15-17h. Taller-concurs de la tècnica constructiva amb pedres de diverses tipologies.
Cloenda del curs i darreres informacions. (Digitalització d’apunts, recull fotogràfic, avaluacions del curs i entrega de Certificat d’aprofitament)

 

Formadors

Roger Solé Marger d’ofici, membre de La Feixa Pedra Seca
Jordi Ferrer Geòleg , membre de LithosGeotècnia
Jordi Grau Tècnic ambientòleg de l’Observatori del Paisatge de Catalunya
Ferran Bergonyó Aparellador, membre formador d’Orígens
Xavi Ventura Educador social, membre formador d’Orígens

Participants

De 10 a 15 persones.
Està recomanat a les persones que vulguin aprendre a construir parets en pedra seca i altres elements singulars, ja sigui per aplicar-ho en el món rural per recuperació de les ja existents, o també per jardineria, i altres usos paisatgístics i de nou disseny. També a aquells que tenen un interès cultural pel món de la pedra seca i la seva recuperació, i volen entendre millor els seus fonaments d’una forma pràctica.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, maceta i punxó… per a realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 240€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 192

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 11 d’octubre de 2019, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
*Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb el suport de:

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”1684″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs