Taller de Pedra Seca (8a edició)

· Del 27 al 29 de novembre de 2020 ·

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de la lletra per què els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament com a drenatge de la pluja i retenció de terres en el cas dels murs de feixes i marges.

Sobre el taller

Utilitzant l’ancestral tècnica de construcció amb pedra seca s’han construït una gran varietat d’elements: marges, murs de partió, cabanes, folrats de mines, pous de glaç, forns de calç, camins, ponts i molts d’altres elements i construccions de l’àmbit rural, donades les grans possibilitats que ens dóna aquest element com a única matèria primera emprada. La seva importància excedeix l’abast d’aquestes aplicacions dins els límits de l’arquitectura catalana i mediterrània.

Cada tipus de pedra comporta un estil i una manera de construir, així doncs trobem força diferències constructives entre murs fets amb pissarres i murs fets amb pedra calcària, o fins i tot amb gresos o roques granítiques o volcàniques. Cal afegir que cada marger (nom que es dóna a l’artesà de la pedra en sec) té el seu art i ho fa a la seva manera, o bé apresa o bé per tradició…

El taller de Pedra Seca pretén en primer lloc posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot mitjançant la construcció o reconstrucció d’una petita obra. També analitzar sobre el terreny diverses construccions existents al nostre entorn (murs, cabanes, forns de calç), tant des de la seva vessant constructiva com cultural i de relació amb l’entorn. Es donaran a conèixer les iniciatives que s’estan portant a terme en la recuperació i difusió del coneixement per part d’entitats diverses al nostre territori i també les possibilitats d’incorporar la Pedra Seca a l’arquitectura contemporània.

Tota la informació

Objectius generals del curs

– Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca.
– Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.
– Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció.
– Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn.
– Conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca.
– Conèixer la situació de la Pedra Seca amb relació a l’arquitectura contemporània i la construcció d’avui

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 27 al 29 de novembre de 2020

Divendres 27 de 16-20h, dissabte de 9-19h i diumenge de 9-16h.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca

Pràctica: Construcció d’elements amb pedra seca. Replantejament, planteig dels gruixos, criteris per pujar i coronar murs. Detalls constructius. Metodologies correctes de treball. Coneixement i familiarització amb les eines de marger. Llei de la trava. Coronaments i elements singulars.

Teoria: Anàlisis de diferents elements constructius amb pedra seca (marges, feixes, partions, cabanes, pous de glaç i forns de calç). Principis mecànics i arquitectònics. Història de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. Tècnica margera i altres tècniques constructives. Conceptes bàsics de l’arrencada de la construcció de pedra seca. Tècniques de reconstrucció i consolidació de murs de pedra seca. Principis de geologia: tipologia de pedres.

Divendres 27

16.00-16.30h. Rebuda i presentació del curs.
16.30-18h. Recorregut de reconeixement de diverses tipologies de pedra, amb Jordi Grau, ambientòleg i tècnic de l’Observatori del Paisatge i en Llorenç Planagumà de Tosca.
Lloc: Parc de la Pedra Tosca
18’30h-20h. Xerrada/ taula rodona: La Pedra Seca contemporània. Possibilitats i reptes.
Acte obert que forma part de les activitats de la Setmana de la Pedra Seca dels Països Catalans.

Dissabte 28

9-10’30h. Les eines de treball amb la pedra seca. Principis bàsics de la construcció amb Pedra Seca i de l’ofici de marger.
10’30-13h. Pràctica constructiva. Taller pràctic d’iniciació al maneig de les pedres, la tècnica margera, la llei de la trava, plantejament i arrancada dels murs. Aixecament de murs. Elements singulars i sistemes de coronament.
Amb Roger Solé, marger
13-15h. Dinar
15-17h. Continuació de la pràctica constructiva.
17-19h. Xerrada “la construcció amb Pedra Seca avui” a carrer de Roger Solé, marger.

Diumenge 29

9-11.30h. Pràctica constructiva. Continuació de la pràctica constructiva. Amb membres  de l’equip Orígens
12-14h. Xerrada “la geologia  i la construcció amb pedra seca” a càrrec de Jordi Ferrer, geòleg.
14-15h Dinar
15-16h. Taller-concurs de tècnica margera i cloenda, a càrrec de membres de l’equip Orígens.

Formadors

Roger Solé, marger d’ofici membre fundador de La Feixa Pedra Seca.
Jordi Ferrer, geòleg i membre fundador de LithosGeotècnia.
Jordi Grau, tècnic ambientòleg de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
Joan Ma Vives, enginyer agrònom i postgrau en ecoturisme. Membre de l’APSAT (Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional).
Llorenç Planagumà, geòleg i màster en gestió del medi ambient. Membre fundador de Tosca, Serveis ambientals, d’educació i turisme.
Ferran Bergonyó, aparellador, membre formador d’Orígens.
Xavi Ventura, educador social, membre formador d’Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones. Està recomanat a les persones que vulguin aprendre a construir parets en pedra seca i altres elements singulars, ja sigui per aplicar-ho en el món rural per recuperació de les ja existents, o també per jardineria, i altres usos paisatgístics i de nou disseny. També a aquells que tenen un interès cultural pel món de la pedra seca i la seva recuperació, i volen entendre millor els seus fonaments d’una forma pràctica.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, maceta i punxó… per a realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  240 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*:  192 €

*Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 13 d’octubre de 2020, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”2361″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs