Revestiments Naturals Especialització en Estucs de Calç (9a Edició)

· Del 25 al 28 de maig de 2023 ·

El taller “Revestiments Naturals. Especialització en Estucs de Calç” vol donar a conèixer les capacitats tècniques dels mateixos materials i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes. Amb els revestiments de calç hi ha tot un món per experimentar i unes solucions tècniques molt apropiades per a l’adequació dels nostres edificis.

Sobre el curs

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració gracies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació i la restauració actual s’ha de basar en el coneixement científic del material.

Les propietats de la calç com a material de construcció el fan inigualable, fent-lo servir des de l’antiguitat, en tot tipus de revestiments tant decoratius com protectors de l’edifici enfront la humitat, la temperatura i l’erosió.

Una bona pràctica constructiva, consisteix en l’ús de materials i tècniques el més semblants possibles a les originals, per aquest motiu, l’elecció de la calç en bioconstrucció, resulta sempre adequada. Tot i així la complexitat de funcions que pot abastar aquest material, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació i de manera habitual per a evitar la càrrega ecològica que comporta la seva reparació o substitució.

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Tota la informació

Objectius generals del taller
  • Conèixer la calç grassa i la calç hidràulica com a materials per als revestiments continus, les seves capacitats tècniques i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits.
  • Posar a l’alumne en contacte amb les tècniques dels estucs de calç, identificant amb la pràctica les propietats d’aquest material, els diferents acabats i diferents tècniques de restauració.
Informació general
Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

 

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Martí Ferrer i Fornells tel. 632 519 709.
Anna Bertran Tricas tel. 687 749 056.

Dates

Del 25 al 28 de maig de 2023. (30 hores)

Programa

 

Teoria: Coneixement dels materials a nivell fisicoquímic. Perquè la calç en la construcció. Classificació comercial de la calç. Calç aèria en pasta. Apagat de la calç. El cicle de la calç. Calç hidràulica. Hidròxid càlcic. Els àrids. L’aigua. Els pigments. Les retraccions. Estabilitzacions químiques i físiques. Les eines. Acabats. Dosificacions i aplicacions. Exemples gràfics.

Pràctica: Materials a tractar: Calç aèria grassa i calç hidràulica. Anàlisi granolomètric. Àrids gruixuts i fins. Pigments minerals naturals. Diferents suports. Eines bàsiques: Paleta. Punxó. Paletí. Ferro de cremar. Llana. Navalla. Remolinador. Cantonera. Buidador. Preparació i proporcions dels morters: Pasta magra. Morters base i d’acabat. Pasta de protecció o sacrifici. Morters mixtes. Pasta per lliscar. Colorimetria dels revestiments: Teoria del color. Aplicació de colors en estucs. Tipus d’acabats: Remolinat d’un color o tenyit al fresc. Imitació al marbre. Raspat. Imitació de totxanes. Lliscat. Picat amb paletí o buixarda. Imitació de pedres. Combinació d’acabats. Diferents tècniques d’esgrafiats. Preparació de motllures per a esgrafiats.

Formadors

Rafael Medina, paleta d’ofici, formador en construcció i fundador d’Extrem.
Cristina Thió, llicenciada en Belles Arts. Fundadora de Chroma Restauració del Patrimoni Arquitectonic, S.L. empresa especialitzada en la restauració d’edificis històrics, patrimoni industrial i arqueològic.
Dídac Gordillo Bel, architect prescriber specializing in lime plaster, mortar and concrete at Chaux Et Enduits de SAINT ASTIER.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants
De 10 a 15 participants.
Professionals del món de la construcció, de l’estuc i de la pintura decorativa. Tot i que el nivell serà molt tècnic, poden participar arquitectes, aparelladors, interioristes, conservadors, restauradors, rehabilitadors, tècnics de patrimoni, arqueòlegs, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges.
Material proporcionat per l'alumne

 

Roba còmode, paper i llapis.
Eines: llana, paleta, paletí i remolinador (recomanable).
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

Guants de plàstic, llana, paleta, paletí, remolinador, batedora elèctrica, galleda, calç, àrids, pigments i suports per a fer les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus
Preu General: 385€
Preu descompte alumne Escola Orígens*: 308€

 

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 25 de març de 2023, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del curs.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu. (L’escola no disposa de TPV).
* El descompte alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Descàrregues

[addtoany]

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”4148″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs