Taller de Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta (7a Edició)

· Del 6 al 9 de febrer de 2020 ·

Coneix la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.

Sobre el taller

En relació a la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals. A més s’ha mantingut fins avui com el més versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.

La silvicultura consisteix a tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també, per extensió, és la ciència que tracta d’aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat.

La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.
Ja que la fusta no pot ser completament reemplaçada per altres materials, s’ha de mantenir com un dels materials de construcció més importants, i per això es requereix grans esforços en mantenir i renovar els recursos de la fusta amb continus programes de reforestació.

Per una altra banda els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals ,ja que són els que asseguren la robustesa, la resistència i la unió d’aquestes, sense la necessitat de fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.

Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

En aquest taller es vol donar a conèixer tot el procés de gestió i aprofitament forestal passant per l’extracció, el transport, el conformat i l’assecat de la fusta per a un posterior ús en la construcció, també es vol donar a conèixer els tipus d’unions de fusta més utilitzats al llarg de la història, tot estudiant les possibles aplicacions en la rehabilitació i l’arquitectura actual. Es duran a terme diverses dinàmiques per identificar i saber decidir la millor solució estructural de forjats i cobertes de fusta tenint en compte el material, la geometria, l’estabilitat i el muntatge complet de les diferents estructures. La tècnica que es farà servir és la més habitual al nostre territori, tot i conèixer els diferents sistemes utilitzats a altres països, de gran tradició amb l’ús de la fusta.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de diferents elements necessaris per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes essencials de disseny i de muntatge.
Saber organitzar-se els treballs de fusteria amb la bona elecció dels espais i la cura de les eines disponibles.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates
Del 6 al 9 de febrer de 2020
Programa

Quadre resum


 

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Plans de gestió i aprofitament del bosc. Recursos naturals. La fusta local per a la construcció. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Mètodes i eines de disseny estructural i marc normatiu. Introducció a la fusteria d’armar. Tipologies de forjats i cobertes i criteris per a un bon disseny. Mètodes de traçat. Unions, entroncaments i acoblaments. Eines de l’ofici de fuster.

Pràctica: Estudi i observació dels recursos forestals. Elecció de la matèria prima. Desbrossar; tècniques de treball. Tallar arbres; tècniques de tall bàsiques. Procés de selecció i extracció. Transport i manipulació; enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat i l’aprofitament. Conformat de la fusta. Assecat; tècniques de disposició i protecció de la fusta. Prevenció, tractament i acabats de la fusta. Procés constructiu. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta. Unions i assemblatges. Pòrtics com a elements modulars. Unions de nusos estructurals. Muntatge d’estructures amb fusta massissa (forjats i cobertes a escala reduïda), útils, eines i maquinària.

Dijous 6
9-10h. BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
10-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Treball al bosc: Recorregut orogràfic i botànic. Reconeixement d’espècies i comportament amb el seu entorn. Plagues, associacions, fusta apta, bosc privat, bosc públic, selecció, afavoriment del bosc a través de l’arbre. Andreu Modeas ARBOREAL.
13-15h. Dinar.
15-18h. DINÀMICA PRÀCTICA: Pràctica de silvicultura: Gestió i aprofitament dels recursos forestals. Selecció, treballs preparatius, estassat, acopis i transport. Desembosc amb cordes i politges, assecatge i pela de la fusta. Eines manuals i mecàniques. Andreu Modeas ARBOREAL.
18-19h. DINÀMICA TEÒRICA: L’Ús de la fusta local en la Construcció. Recurs natural, opcions constructives i fusta estructural. Ferran Bergonyó ORÍGENS.

Divendres 7
9-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Encaixos estructurals de fusta. Treballs amb fusta de petit i gran format. Reconeixement de les eines manuals i mecàniques, útils i maquinària per als treballs i modelatge de la fusta. Treball individual. Manu Gayete BIOFUSTERIA.
13-15h. Dinar.
15-17h. DINÀMICA PRÀCTICA: Disseny i modelat d’estructures de fusta. Geometria de les estructures, unions i acoplaments. Encaixos funcionals. Treball en equip. Manu Gayete BIOFUSTERIA.
17-19h. DINÀMICA PRÀCTICA: El Taller del fuster. Consideracions prèvies, organització i gestió dels treballs amb fusta. Esmolat, manteniment i cura de les eines. Manu Gayete BIOFUSTERIA.

Dissabte 8
9-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Construcció d’estructures de fusta. Forjats i cobertes de fusta. Unions i acoplaments. Treball individual en el muntatge d’estructures a escala real i reduïda. Manu Gayete BIOFUSTERIA.
13-15h. Dinar.
15-18h.DINÀMICA PRÀCTICA: Continuació de la pràctica. Construcció d’estructures de fusta. Forjats i cobertes de fusta. Unions i acoplaments. Treball individual en el muntatge d’estructures a escala real i reduïda. Manu Gayete BIOFUSTERIA.
18-19h. DINÀMICA TEÒRICA: Fusteria ecològica. Recursos sostenibles adeqüats als nostres temps. Tipus i tractament de la fusta, coles i altres materials d’unió. Exemples d’obres realitzades. Manu Gayete BIOFUSTERIA.

Diumenge 9
9-13h. DINÀMICA PRÀCTICA: Continuació de la pràctica. Muntatge de les estructures. Pràctica d’encaixos, acoplaments, acabats de l’obra i tancament de les feines. Assemblatges i altres tècniques constructives amb fusta. Addaia Aragay.
13-14h. Dinar.
14-16h.DINÀMICA PRÀCTICA: Seguiment de la pràctica. Acabats i tancament de l’obra. Precaucions, tractaments i manteniment de la fusta. Addaia Aragay.
16h: Cloenda del curs i darreres informacions. (Digitalització d’apunts, recull fotogràfic, avaluacions del curs i entrega de Certificat d’aprofitament).

 

 

Formadors

Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal.
Manu Gayete, Fuster i escultor, membre fundador de Biofusteria.
Addaia Aragay, Fustera i ambientòloga.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb la col•laboració i participació de; GREMI DE LA FUSTA I MOBLE, PROJECTE BOSCOS DE MUNTANYA, Fusteries locals i de l’Equip de talleristes i formadors d’ORÍGENS, Escola Taller de Bioconstrucció.

Participants

 

De 10 a 15 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a escala pràctica i tècnica.
Tothom interessat a conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l'alumne
Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.
Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  350€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 280€

 

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 20 de desembre de 2019, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
*Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els alumnes matriculats al 5è Curs de Fusta Constructiva, organitzat pel Gremi de Fusta i Moble, o que hagin realitzat aquesta formació en alguna de les seves anteriors edicions, gaudiran d’un descompte del 10% del preu general del curs.
* Els alumnes Orígens gaudiran d’un descompte del 10% en el 5è Curs de Fusta Constructiva.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

 

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Col·laboracions:

Descarregues:

[addtoany]

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”1682″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs