Curs Volta Catalana. (10a Edició)

· Del 15 al 17 de desembre de 2023 ·

“Una tècnica del passat amb molt de futur”

El Curs de Volta catalana té com a objectiu el coneixement dels materials més usuals, les diverses tècniques per a construïr-les i els múltiples tipus de volta que podem fer servir en cada cas concret que ens trobem, així com la seva posada en pràctica.

Sobre el curs

La volta catalana o volta de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana amb la qual s’han cobert grans llums sense utilitzar ferro ni formigó. Es poden fer de infinitat de formes i mides, amb l’únic reforç del doblat de les successives capes del mateix material.

Els materials emprats en aquest tipus de construcció són maons col·locats deixant a la vista la seva part plana amb més superfície i com a material d’unió guix i morter de ciment. Si les llums a cobrir no eren massa grans, no s’utilitzava cindri o estructura de fusta de reforç, pel que la construcció de voltes amb aquesta tècnica era molt ràpida. Aquest sistema constructiu no malbarata recursos naturals, perquè la temperatura que es necessita per fer ciment ràpid o guix és més baixa que la que cal per produir ciment pòrtland i amb argila que és un material fàcil de trobar per a la fabricació dels maons.

La volta catalana es troba exclusivament en construccions populars fins a finals del segle XX i a partir de principis del segle XIX s’estén a l’arquitectura noble i industrial. Arquitectes com Rafael Guastavino, Amat i Jover i Antoni Gaudí són uns dels màxims representants d’aquest tipus de volta, en edificis emblemàtics fora i dins de Catalunya. Tot i que la preservació i construcció de voltes catalanes es torna difícil en el marc de l’actual codi tècnic de l’edificació, es pot considerar com un dels sistemes estructurals més estables i que respon equilibradament als esforços.

Per a realitzar aquest curs farem un recorregut breu en la història i en l’actualitat d’aquest element constructiu, estudiarem els conceptes més bàsics tant de forma com de materials i ho posarem en pràctica realitzant diferents tipus de voltes a escala real.

Durant la realització del curs es durà a terme les diferents proves empíriques que permetran analitzar estructuralment el funcionament de la Volta Catalana.

Assaig Colapse Volta escala 2018-19

El curs 2018-19 va comptar amb una experiència única que demostra el compromís de l’Escola Orígens per l’anàlisi i l’investigació dels sistemes constructius tradicionals i de bioconstrucció.

Es tracta d’una prova de càrrega dirigida per l’Oriol Palou, a qui agraïm moltíssim la seva entrega i professionalitat, sobre la primera rosca d’una escala de volta rampant. La vam realitzar al llarg del curs i dins les instal·lacions del Gremi de Constructors de Mataró.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Conèixer els materials idonis per a la realització de les voltes.
Aprendre les diferents tècniques de construcció d’una volta catalana a nivell pràctic i teòric.
Donar a conèixer els mètodes d’estudi i les eines de càlcul per a la realització i consolidació de voltes de maó de pla.
Saber replantejar diferents tipus de volta, segons la seva geometria i dimensions.

Objectius particulars

Conèixer els materials, eines de càlcul i tècniques de construcció per a realitzar una volta catalana.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica obert als participants.

Dates

5, 6 i 7 de maig de 2023.
3 jornades de cap de setmana. Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 16:00 h a 20:00 h, dissabte de 09.00 h a 13.00 h i de 15:00 h a 19:00 h i diumenge de 9:00 h a 15:00 h (22 hores).

Participants

De 15 a 20 persones.
Interessats/des en formar-se en la construcció de voltes catalanes amb diverses tècniques.
Arquitectes, Aparelladors, Constructors i Professionals del disseny i la construcció.

Les pràctiques constructives seran adequades segons el nivell i experiència dels participants.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques de paleteria (gaveta, paleta, cubells…) i materials diversos per l’execució de les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:
Preu descompte alumne Escola Orígens*:

* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament del curs al següent compte de Triodos ES91 1491 0001 2230 0010 7635 indicant el nom, cognom i nom del curs.
* El descompte alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”4400″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs