Curs de Tècniques Constructives amb Terra i Revestiments d’Argila. (7a Edició)

· Del 10 al 12 i del 24 al 26 de novembre de 2023 ·

El taller de Construcció amb Terra dóna a conèixer les propietats de la terra com a material constructiu i les tècniques constructives en què s’utilitza. Treballarem les tècniques per construir estructures (tovots, cob, tapial, BTC) i la seva aplicació com a material de revestiments (morters d’argila i palla) amb diversos acabats.

Sobre el curs

La terra és el material més abundant a l’escorça terrestre. Si bé no totes les terres són aptes per construir, la majoria, buscant la tècnica més adient i una atenció als seus components, ho són. Això fa que la terra crua, sigui segurament el material més sostenible amb què es pot construir. Cal molt poca energia afegida per ser utilitzada, especialment si s’extreu del mateix terreny. A més és totalment reciclable i biocompatible (no genera contaminacions ambientals que ens afectin). Té una  gran capacitat d’aïllament  tant acústic com tèrmic i al ser un material inert no pateix patologies. És un material transpirable que contribueix a la salut en l’edificació.

La Terra doncs és un dels més antics materials constructius utilitzats per la humanitat, no només per fer edificis senzills, sinó també  grans edificis (l’Alhambra, mesquites de Mali…), però alhora té característiques que la fan un dels materials més adequats pels requeriments de la construcció sostenible que demana el futur.

Amb la col·laboració de:

Tota la informació

Objectius generals del curs

– Conèixer les propietats de la terra com a material construcció
– Aprendre sobre la composició dels morters de terra adequats per a cada finalitat
– Conèixer les diferents tècniques constructives amb terra crua
– Aprendre sobre la utilització de morters d’argila com a material de revestiment i les seves possibilitats

Informació general
Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates
10, 11, 12, 24, 25 i 26 de novembre de 2023. (36 hores).

Divendres, de 16 h a 20 h
Dissabte de 09 h a 13 h i de 15 h a 19 h.
Diumenge  de 9 h a 13 h i 14 h a 16 h.

Programa
Teoria: Composició de les terres: graves, sorres, llims i argiles. Tècniques constructives amb terra crua: toves, BTC, tapial, cob, terra ensacada, tècniques mixtes amb elements vegetals. Requeriments, propietats, avantatges i inconvenients de cada tècnica. Les propietats de la terra: avantatges i inconvenients com a material constructiu. Possibilitats de la terra en els requeriments de la construcció contemporània. Propietats i requeriments de l’argila com a material d’acabats. Revestiments amb argila. Tipus de capes: característiques i requeriments. Tipus i tècniques d’acabats amb argila. Maquinària, eines i utillatges per a la construcció amb terra.

Pràctica: Anàlisi de terres. Fabricació de morters de terra per les diferents necessitats constructives. Fabricació de tovots. Fabricació de BTC. Construcció amb tapial. Construcció amb cob. Pràctiques amb capes de revestiment d’argila. Diversos tipus d’acabats amb argila.

Participants
De 10 a 15 persones. Professionals i tècnics del món de la construcció, persones amb vocació d’autoconstrucció, interessats en descobrir les possibilitats del món de la terra en la construcció. El curs no requereix una formació prèvia.
Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode, paper i llapis.
Eines: llana, paleta, paletí i remolinador (recomanable).
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

Diversos materials i eines per a la construcció.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus
Preu General:  €
Preu descompte alumne Escola Orígens*:

* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament del curs al següent compte de Triodos ES91 1491 0001 2230 0010 7635 indicant el nom, cognom i nom del curs..
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs comportaran la pèrdua de la matrícula.
En cas que s’hagi iniciat el curs, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!

[everest_form id=”4383″]

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs