Construcció amb Bales de palla i revestiments d’argila (4a Edició)

· Del 8 a l’11 i 16 de setembre de 2023 ·

En el curs volem donar els coneixements pràctics i els fonaments teòrics per descobrir el món de la construcció amb palla. Aprendreu a construir, coneixereu les diverses maneres d’utilitzar-les com a element constructiu i estudiareu tant la vessant més tradicional com les noves tendències d’aquest sector.

Opinions dels nostres alumnes!

“Vam passar una setmana molt maca amb la gent d’Orígens. Des del primer moment posant en pràctica tot el que ens anaven ensenyant en un ambient molt agradable i divertit. Era exactament el curs que buscava per introduir-me en el món de la construcció amb bales de palla. Molt recomanable!” Guillem
“El vaig fer l’any passat i té el plus de poder veure des de zero fins al sostre la construcció de la casa. Acabada, revestida i tot! Es toquen totes les tecles i aprens tot el necessari! A més, les parts del procés les pots extrapolar també per altres tipus de construccions o necessitats.
El millor i pitjor de tot és que després del curs, vols trobar un terreny i fer-te una casa!”
Lina

Sobre el curs

En aquest curs intensiu de sis dies aprendreu a construir amb bales de palla aixecant des de zero un prototip mitjançant el sistema més complex i a l’hora empoderador: el sistema Nebraska. També aprendreu a formular morters d’argila i com aplicar les successives capes de revestiment sobre les bales de palla i també sobre murs d’obra ja existents.

Amb aquesta formació volem transmetre amb profunditat i detall els coneixements pràctics i els fonaments teòrics per dominar el món de la construcció amb palla i els revestiments d’argila. Aprendreu a construir amb bales de palla, coneixereu les diverses maneres d’utilitzar-les, com a element constructiu i estudiareu tant el vessant més tradicional com les noves tendències d’aquest sector.

Aprendreu a ubicar i dimensionar els diferents tipus de finestres i portes dins de l’estructura i estudiareu les diferents formes de dissenyar una coberta.

Profunditzareu en la formulació i aplicació dels revestiments d’argila per protegir-les correctament i generar espais interiors amb una qualitat de l’aire i l’ambient immillorable.

Molta pràctica acompanyada de sessions teòriques per consolidar els coneixements i resoldre els dubtes que vagin sortint.

La palla és una material present en l’arquitectura tradicional. Barrejada amb la terra (toves) o formant part de cobertes vegetals, moltes solucions constructives l’han incorporat al llarg de la història i encara perduren a diversos llocs del món. Però el desenvolupament de la construcció industrialitzada va deixar de banda aquest material. La industrialització de les tasques agrícoles va donar noves possibilitats a la palla com a material de construcció en empaquetar-la en forma bala.

La primera casa feta amb bala de palla és de finals del segle XIX a Nebraska (EUA). Aviat en moltes zones productores de cereal es van adonar del potencial de la bala de palla: La facilitat del seu maneig, el seu preu (material quasi de rebuig) i sobretot la seva capacitat d’aïllament que sol doblar i fins i tot triplicar la de les solucions constructives més convencionals.

Tot i els molts casos documentats de construccions durant la primera part del segle XX tant a Nord-amèrica com a Europa, l’ús de la bala de palla no es va generalitzar davant de l’expansió del ciment pòrtland i els prefabricats industrials de ciment. Així i tot des de llavors s’han realitzat moltíssimes construccions i s’ha acumulat suficient experiència arreu del món per estendre el seu ús. Utilitzar-la per les seves característiques encaixa perfectament amb els requeriments d’eficiència tèrmica i sostenibilitat actuals. Una edificació de bales de palla emmagatzema de mitjana 80 kg de CO2 per m2, mentre que una d’acer o formigó armat emet 80 kg/m2 de CO2.

Des de construccions autoportants sovint realitzades amb autoconstrucció; passant per construccions amb una estructura principal de totxana o fusta; fins al creixent desenvolupament de mòduls prefabricats que permeten edificacions cada cop més grans, el món de la construcció amb palla està creixent sense fre. Tenim exemples i referents arreu.

A Europa s’hi han construït edificis públics com la residència Jules Ferry o habitatges particulars de la mà de Werner Schmidt o Mónica Cebada.
Una extensa xarxa de col·laboració entorn aquest món són les Xarxes de Construcció amb Palla que fomenten i donen suport la construcció amb palla mitjançant xerrades, fòrums, assessorament, contactes i publicacions. Aquí tenim la Red de Construcción con Paja i s’organitza una trobada europea cada dos anys junt amb els nostres homòlegs europeus.

El taller se centrarà en la construcció d’un prototip cedit per l’arquitecta i referent de la construcció amb palla Maren Termens. Aquest prototip de dimensions exteriors de 4 m x 3 m es construirà mitjançant l’estil autoportant “Nebraska” i la posterior aplicació de diverses capes de revestiments d’argila. Aquest sistema constructiu és el que permet conèixer amb més profunditat l’ús de la bala de palla, fet que permet utilitzar-la posteriorment amb total llibertat i seguretat; fins i tot si només es vol utilitzar la palla com a aïllament sense funcions estructurals.

Tota la informació

Objectius generals del curs
  • Construcció d’un prototip de 10 m².
  • Aprendre a manipular les bales i construir amb elles.
  • Dissenyar i realitzar el muntatge de bastiments per introduir obertures als murs. Tant portes com finestres.
  • Treballar amb totes les tècniques per comprimir i enriostar l’estructura per aixecar una construcció robusta, estable i segura.
  • Formular diferents morters per capes base i d’acabat. (Clivatge terra i combinació d’àrids i fibres de diferents dimensions i proporcions).
  • Executar capes base de revestiment per obtenir planimetries i lliscats de qualitat. Tant sobre bales de palla com capes intermèdies i d’acabat sobre murs d’obra.
  • Conèixer les diferents tècniques existents i adaptar-nos a les diferents tipologies constructives.
  • Descobrir altres usos de la palla tant en la construcció d’obra nova com en la rehabilitació.
Informació general
Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Els àpats i la pernoctació no estan inclosos dins el preu del curs

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement facilita els contactes.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates
Del 8 a l’11 i 16 de setembre de 2023
Programa
Curs eminentment pràctic amb el reforç de conceptes teòrics per la correcta construcció amb bales de palla.

Pràctica:
1. Maneig de la bala de palla: triatge, cosit i compressió.
2. Aixecament de murs en sistema autoportant (Nebraska). Sistemes de fixació i reforç, cèrcols estructurals i de compressió, connexió de les bales de palla amb les estructures.
3. Col·locació de portes i finestres, preparació per als revestiments.
4.
Construcció d’envans mitjançant la tècnica Light Straw Clay i fabricació d’un prototip de bala de palla prefabricada.
5. Aplicació de diverses capes de revestiments d’argila.

Teoria:
-Aportacions de la bala de palla com a sistema constructiu (potencialitats, avantatges, dificultats). -Principis dels diferents sistemes constructius (autoportant, pilar i bigues, CUT, GREB, sistemes prefabricats…).
-Fonamentació i cobertes adients.
-Aspectes tècnics i legalització, noves tendències en la construcció.
-L’argila: propietats, usos i tipus de morters.

Formadors
Juanjo García, arquitecte, fundador de la Red Xilena de Construcció amb Palla, membre de ConstruPaja i coordinador de projectes socials en diferents ONG’s.
Marc Binefa, arquitecte a Espai O-ken i membre actiu d’Orígens, escola taller de bioconstrucció.
Siddhu aka Miquel Sintes Garcia, bioconstructor, rehabilitació i especialista en terra i palla.
Joan Pascual, delineant i fuster, membre formador de l’Escola Orígens.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens
Participants
De 8 a 12 persones.

Dirigit a aquelles persones interessades a aprendre a construir i treballar amb bales de palla i busquen un curs intensiu de la matèria. Des de professionals de la construcció i l’arquitectura (tant tècnics com d’oficis) fins a autoconstructors que volen construir o reformar un habitatge.

Material proporcionat per l'alumne
Roba còmode i per embrutar.
Material proporcionat per l'escola
Tot el material, maquinària i medis necessaris per aprendre a construir amb bales de palla:
Bales de palla, premarcs, banquetes, agulles de cosir bales, cordill d’embalar, eines de tall i conformat, guants i altres epis necessaris…

Una àmplia documentació tècnica formativa i bibliogràfica digitalitzada.
Documentació formativa, apunts digitalitzats.

Preus
Preu General:  525€
Preu descompte alumne Escola Orígens o membre de la Red de Construcció amb Palla*:  420€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 3 de maig de 2023, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del curs.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* El descompte alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb la col·laboració de:

Descàrregues

Uneix-te a la llista d'espera Us informarem quan obrim el nostre proper curs