Tècniques constructives amb terra. (4a Edició)

· 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2019 ·

El curs “Tècniques constructives amb Terra” vol donar a conèixer i posar en pràctica les tècniques més habituals de construcció amb terra pròpies de la cultura mediterrània.

Sobre el curs

La terra és un dels primers materials usats per l’home per construir refugis. El fang apilat a mà (cob), en forma de maons (tova), o compactat (tapia) és una forma molt barata i poc tecnificada de crear parets i murs, de manera que ha estat àmpliament utilitzat per les civilitzacions antigues així com per les cultures ubicades en entorns desèrtics, on escasseja la pedra i la fusta.

L’ús dels materials en la construcció d’edificacions, ha estat per a l’home un repte constant, per tal de contrarestar durant segles els fenòmens naturals i adaptar les construccions al medi ambient. D’aquesta manera s’ha produït una arquitectura que reflecteix la capacitat tècnica i el desenvolupament cultural dels diferents pobles cap al descobriment de nous materials, que han transcendit en el paisatge geogràfic, de vegades de forma agressiva.

Les construccions amb terra s’adapten al medi natural i social sense moltes pretensions i protegeixen una forma de construir i de fer tradicional que perdura en el temps.

Actualment, molts dels edificis de patrimoni estan construïts amb aquest material, però no només l’arquitectura tradicional utilitza la terra com a material de construcció, la terra és també un material que es fa servir en l’arquitectura moderna.

Les propietats de la terra són moltes, sent les més importants la permeabilitat al vapor, la gran inèrcia tèrmica i la capacitat de regular la humitat alhora que absorbeix els mals olors. Per tots aquests motius, la construcció amb terra, no sols és sostenible, sinó també és saludable per a la persona que viu al seu interior.

Com a material de construcció, analitzarem les propietats i els beneficis que aquesta aporta a l’edifici. S’estudiarà, també, les peculiaritats de la terra i com reconèixer la seva composició d’una forma intuïtiva a través de petites proves de camp.

Oferim un curs intens de 4 dies on es mostraran i practicaran diferents tècniques constructives amb terra, i s’impartiran els coneixements necessaris per a poder preparar la mescla necessària per a cadascuna de les tècniques en funció de la seva granulometria i humitat. En aquest curs, també farem ús de la ceràmica com a opció ideal per a la realització de peces de terra cuita per a la construcció. Els tallers seran eminentment pràctics combinats amb sessions teòriques i activitats de lleure.

Tota la informació

Objectius generals del curs

La terra com a material de construcció. Propietats i composició.
Diferenciació de les diferents tècniques segons la granulometria i humitat de la terra.
Tècniques d’ADOB, COB, TAPIAL, BTC, SUPERADOB, REVESTIMENTS, MIXTES I CERÀMICA PER A LA BIOCONSTRUCCIÓ.
Estabilitzacions de la terra segons les diferents tècniques.

Objectius particulars

Familiaritzar-se amb l’ús de la terra per a la bioconstrucció.
Adquirir els coneixements necessaris per a reconèixer intuïtivament el tipus de terra que proporciona el mateix entorn.
Reconèixer l’opció més adequada per a construir amb terra, entre les diferents tècniques constructives, depenen de la matèria primera que es tingui del mateix lloc.
Posar en pràctica les diferents tècniques constructives amb terra que es poden desenvolupar. Adquirir una idea general de les mateixes.
Fomentar el treball en equip i la cura d’una obra.
Aprendre divertint-se.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

  • El curs és molt intensiu i ofereix molta informació, però recordem que en tan pocs dies és impossible aprendre-ho tot. Aquesta és una eina per a seguir investigant i formant-se. Per tant us animem a seguir llegint, visitar obres d’amics o de la vostra població, participar en altres cursos, etc.
  • Aquelles persones que tinguin algun desig o necessitat especial, hauran d’avisar amb suficient temps i antelació a l’organització per a poder complir o adaptar-se a aquestes necessitats.

Recordem que per al contingut i l’organització del curs són únicament responsables l’equip formador d’ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

  • Els àpats i la pernoctació no estan inclosos dins el preu del curs, tothom és lliure de decidir que i com ho vol fer. Així i tot, per mirar de facilitar aquests serveis, hem acordat amb unes entitats externes facilitar-vos aquesta gestió. El Servei de pernoctació l’oferirà el Càmping l’Alguer, el tema dels àpats l’oferirà el Bar-Restaurant La Caseta de la mateixa població.
  • Les instal·lacions del càmping disposen d’espai i serveis suficients per a satisfer totes les necessitats bàsiques. Inclou servei de rentadora, dutxes, banys, piscina amb guarda, zona d’esbarjo, bar-restaurant, biblioteca, saló social, camp de petanca… Per a més informació podeu consultar la seva pàgina web http://www.campingalguer.com/.
  • L’allotjament es farà en tendes de campanya. Per aquest motiu, cadascú haurà de portar tenda de campanya, matalàs i sac de dormir.
  • El preu total d’aquests dos serveis, que disposen d’una oferta especial per als participants al curs de l’escola Orígens us el facilitarem un cop hàgiu contactat amb nosaltres. La tarifa de preus seran ajustades i acords a les necessitats dels participants.
  • El darrer dia es farà un dinar festiu de comiat comunitari amb la participació de tots els alumnes i l’equip de docents.
  • Tot i que recomanem que tots els alumnes comparteixin el mateix espai i instal·lacions per a la manutenció i així facilitar la cohesió del grup, és aconsellable que aquells que requereixin certes comoditats, s’allotgin en qualsevol dels establiments disponibles al poble. Per a optar a les diverses opcions podeu consultar la web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Dates

8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 2019
5 jornades d’entre setmana. Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous i Divendres de 9:00h a 19.00h. (35 h)

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció amb terra.

Teoria: La Terra com a material de construcció. Propietats i composició. Com diferenciar las diferents tècniques amb terra. Explicació i exemples actuals de les tècniques constructives més utilitzades avui en dia; ADOB-COB-TAPIAL-BTC-SUPERADOB-CERÀMICA-REVESTIMENTS.

Pràctica: Exercicis pràctics per al reconeixement del tipus de terra. Exercicis pràctics de construcció de murs, amb els diferents sistemes constructius i estabilitzacions. Realització de revestiments, capes base, acabats i estabilitzacions.

Dilluns.
9.00 h: Arribada i Benvinguda. Presentacions i Inici de Curs.
10.00 h: Dinàmica i pràctica constructiva. La Terra. Propietats i característiques.
13.00 h: Dinar.
16.00 h: Pràctica constructiva i assajos de camp.
18.00 h: Teoria: Història de l’arquitectura i la construcció amb terra.
19.00 h: Fi de jornada.

Dimarts.
9:00 h: Pràctica constructiva: Tàpia i BTC’s.
13.00 h: Dinar
16.00 h: Pràctica constructiva: Continuació Tàpia i BTC’s.
18.00 h: Teoria: Dissenys i tècniques constructives
19.00 h: Fi de jornada.

Dimecres.
9.00 h: Pràctica constructiva: Adob i Cob.
13.00 h: Dinar.
16.00 h: Pràctica constructiva: Continuació Adob i Cob.
18.00 h: Teoria: Dissenys i tècniques constructives.
19.00 h: Fi de jornada.

Dijous.
09.00 h: Pràctica constructiva: Ceràmica.
13.00 h: Dinar.
16.00 h: Pràctica constructiva: Continuació Ceràmica.
18.00 h: Teoria: Dissenys i tècniques constructives.
19.00 h: Fi de jornada.

Divendres.
09.00 h: Pràctica constructiva: Superadob, Revestiments i Tècniques mixtes.
14.00 h: Dinar.
15.00 h: Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes.
16.00 h: Final de jornada.

Contingut per temes

Tema 1: Introducció. Conceptes bàsics de la terra. Quina és la terra que tenim? Tècniques en funció de la granulometria composició i humitat. Fonamentacions i proteccions per a construccions amb terra. Estabilitzacions.

Tema 2: La Tova (o Adob) i el Cob. Composició. Eines. Components i la seva funció. Preparació del material. Estabilitzants naturals. Implantació i execució en obra. Aspectes a controlar. Control de la Qualitat.

Tema 3: El Tapial i el BTC. Composició. Eines i utillatges a utilitzar. Preparació de la mescla. Disseny i execució. Possibles estabilitzacions. Implantació i execució en obra.  Aspectes a controlar. Control de la Qualitat.

Tema 4: La Ceràmica com a tècnica constructiva. Composició. Eines, utillatges i maquinària. Propietats de l’argila en cru i cuit. Tipus d’elements ceràmics per a la construcció. Eines per al conformat de l’argila. Tècniques d’execució i conformat de peces ceràmiques decoratives i per a la construcció. Tipus i estudi de forns per a la cocció ceràmica. Millora de les propietats de la ceràmica per als seus diferents usos. Elaboració de peces ceràmiques.

Tema 5: Tècniques mixtes. Superadob, Revestiments i altres tècniques. Composició. Execució en obra. Preparació de parament-capa d’adherència. Estabilitzants naturals. Consolidants naturals. Revestiments interiors i exteriors. Acabats.

Formadors

Alba Pawlowsky, Arquitecta Superior experta en construcció amb Terra a Pawlowskyarchitecture, fundadora i formadora a etceTERRA i fundadora de l’Hort Total.
Miquel Escobar, Arquitecte tècnic, interiorista i expert en construcció amb terra. Fundador de Bioarkiteco.
Oriol Balliu, Educador ambiental i membre fundador de Rocamare.
Marina Vellvé, Ceramista.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 15 a 20 persones.
Professionals i estudiants de la construcció, arquitectes, aparelladors, dissenyadors, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges i el seu entorn basant-se amb el material base per excel·lència, la terra.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Davantal, llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

Materials i eines de construcció.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 350,00 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 280,00 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de
 l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!