Introducció a la construcció amb bales de palla. (1a Edició)

·15 i 16 de juny de 2019 ·

Amb el curs d’Introducció a la construcció amb bales de palla volem donar els coneixements pràctics necessaris, amb els fonaments teòrics corresponents, per començar a descobrir el món de la construcció amb palla, les seves diverses possibilitats, i les tendències de desenvolupament d’aquest sector.

Sobre el curs

La palla és una material molt present en moltes construccions de l’arquitectura tradicional. Barrejada amb la terra (toves), o formant part de cobertes vegetals, són moltes les solucions constructives que l’han incorporat al llarg de la història, moltes de les quals encara perduren a diversos llocs del món. Però el desenvolupament de la construcció industrialitzada va fer deixar de banda aquest material.

Curiosament, és la industrialització de les tasques agrícoles la que dóna noves possibilitat a la palla, en forma bala com a material de construcció. La bala de palla com a “totxo” pot semblar un invent modern, però ho és relativament. La primera casa feta amb bala de palla és de finals dels s.XIX a Nebraska (EUA). Aviat en moltes zones productores de palla es van adonar del potencial de la bala de palla: La facilitat del seu maneig, el seu preu (material quasi de rebuig) i sobretot la seva capacitat d’aïllament. Tot i els molts casos documentats de construccions durant la primera part del segle XX, tant a Nord-amèrica com a Europa, l`ús de la bala de palla no es va generalitzar davant de l’expansió del ciment pòrtland i els prefabricats industrials de ciment.

Amb tot des de llavors s’han realitzat moltes construccions, i s’ha acumulat experiència suficient a molts llocs del món com a base per una expansió d’aquest material actualment, que per les seves característiques encaixa perfectament amb els requeriments de sostenibilitat cada cop més necessària.

Des de les construccions autoportants, sovint realitzades amb autoconstrucció, a construccions amb estructura, fins al creixent desenvolupament dels prefabricats de palla que estan permetent cada cop més grans edificacions amb aquest material, el món de la construcció amb palla està en un desenvolupament creixent, com ho prova la realització recent del “V Encuentro de construcción con paja“, que porta a terme la Red de construcción con paja.

El taller es centrarà en la construcció de murs, i es farà només algun breu incís en el tema dels revestiments de murs de palla. Altres formacions d’Orígens com Revestiments naturals i Construcció amb terra, es pot aprofundir en aquest tema.

Tota la informació

Objectius generals del curs
 • Conèixer les diferents tècniques de construcció amb bales de palla.
 • Aprendre a adaptar-nos a les construccions existents mitjançant els diferents sistemes de construcció amb palla.
 • Descobrir altres usos de la palla tant en la construcció d’obra nova com en la rehabilitació.
 • Fomentar el treball en equip i aprendre divertint-se.

 

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Els àpats i la pernoctació no estan inclosos dins el preu del curs

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement facilita els contactes.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Pel que fa a la pernoctació, tot i que recomanem que els participants comparteixin el mateix espai i instal·lacions per a la manutenció i així facilitar la cohesió del grup, és aconsellable que aquells que requereixin certes comoditats, s’allotgin en qualsevol dels establiments disponibles al poble. Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

15 i 16 de juny de 2019
2 jornades de cap de setmana. Dissabte de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. Diumenge de 9.00 h a 13.00 h i de 14.00 a 18.00 h (16 hores).

Programa
Curs eminentment pràctic amb el reforç de conceptes teòrics per la correcta construcció amb bales de palla.

Pràctica: Maneig de la bala de palla, triatge, cosit i tensat de les bales de palla, col·locació i sistemes de fixació i reforç, cèrcols estructurals i de compressió, col·locació de portes i finestres, connexió de les bales de palla amb les estructures, preparació per als revestiments…

Teoria: Aportacions de la bala de palla com a sistema constructiu (potencialitats, avantatges, dificultats…), la fonamentació i les cobertes en les cases de bala de palla, principis dels diferents sistemes constructius, aspectes tècnics i legalització, noves tendències en la construcció amb palla.

Dissabte 15

10:00 h – 11:00 h: Arribada i benvinguda. Presentacions i inici del curs. Intró i conceptes bàsics sobre la construcció amb palla.

11:00 h – 14:00 h: Dinàmica pràctica. “Les tècniques”.

 • Construcció amb bales de palla.
 • Sistema Nebraska. Sistema Pòrtics.
 • Anàlisi de les bales, tipus, mides, premisses.
 • Consideracions prèvies de la construcció.
 • Muntatge subestructures de fusta.
 • Col·locació bales / compressió bales.

14:00 h – 16:00 h: Dinar

16:00 h – 18:00 h: Continuació de la pràctica:

 • Construcció autoportant, sistema Nebraska. Eines i replantejos necessaris per a la construcció autoportant.
 • Fonaments, cobertes, portes, finestres, elements singulars, cantoneres, lligat bales, mitges bales, triangles, formes especials.

18:00 h – 20:00 h: Dinàmica teòrica:

 • Història, exemples reals, dubtes constructius.

 

Diumenge 16

9:00 h – 13:00 h: Pràctica constructiva:

 • Sistema Nebraska / Sistema pòrtics.
 • Combinació de sistemes de muntatge.
 • Estabilització sistemes estructurals i de reomplert.

13:00 h – 14:00 h: Dinar

14:00 h – 17:00 h: Continuació pràctica:

 • Acabats, lligats, estabilitzats dels diversos tipus constructius amb bales de palla.
 • Proteccions sistema constructiu botes i barrets, tipus arrebossats (on i quan), altres elements.

17:00 h – 18:00 h: Conclusions, dubtes i respostes.

Formadors

Juanjo García, arquitecte tècnic i formador amb una llarga experiència en la bioconstrucció i la construcció amb bales de palla. Membre fundador de la Red Chilena de Construcción con Paja.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.

Amb el suport i assessorament de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens, membres actius de la Red de Construcción Paja.

Participants

De 8 a 12 persones.

Està recomanat a aquelles persones interessades a descobrir el món de la construcció amb bales de palla, tant si és per un interès com a auto constructor, com si són professionals o tècnics de la construcció que desconeixen aquest sistema constructiu i s’hi volen iniciar.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.

Material proporcionat per l'escola

Tot el material, maquinària i medis necessaris per  aprendre a construir amb bales de palla:
Bales de palla, premarcs, banquetes, agulles de cosir bales, cordill d’embalar, eines de tall i conformat, guants i altres epis necessaris…

Una àmplia documentació tècnica i bilbliogràfica digitalitzada. *Documentació formativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 160 €
Preu descompte Estudiant,alumne Escola Orígens o membre Red de Construcció amb Palla*: 128 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* Per poder aplicar el descompte de membre de la RCP s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada el pagament de la quota de sòci o bé una confirmació com a membre de la RCP via mail o web.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!