Taller Tècniques Constructives amb Terra i Revestiments d’Argila (5a Edició)

· De l’11 al 14 de novembre de 2021 ·

El taller Tècniques Constructives amb Terra i Revestiments d’Argila dóna a conèixer les propietats de la terra com a material constructiu i les tècniques constructives en què s’utilitza. Treballarem les tècniques per construir estructures (tovots, cob, tapial, BTC) i la seva aplicació com a material de revestiments (morters d’argila i palla) amb diversos acabats.

Sobre el curs

La terra és el material més abundant a l’escorça terrestre. Si bé no totes les terres són aptes per construir, la majoria, buscant la tècnica més adient i una atenció als seus components, ho són. Això fa que la terra crua sigui, segurament el material més sostenible amb què es pot construir. Cal molt poca energia afegida per ser utilitzada, especialment si s’extreu del mateix terreny. A més és totalment reciclable i biocompatible (no genera contaminacions ambientals que ens afectin). Té una gran capacitat d’aïllament tant acústic com tèrmic i en ser un material inert no pateix patologies. És un material transpirable que contribueix a la salut en l’edificació.

La Terra doncs és un dels més antics materials constructius utilitzats per la humanitat, no només per fer edificis senzills, sinó també grans edificis (l’Alhambra, mesquites de Mali…), però alhora té característiques que la fan un dels materials més adequats pels requeriments de la construcció sostenible que demana el futur.

Amb la col·laboració de:

Tota la informació

Objectius generals del curs

– Conèixer les propietats de la terra com a material construcció
– Aprendre sobre la composició dels morters de terra adequats per a cada finalitat
– Conèixer les diferents tècniques constructives amb terra crua
– Aprendre sobre la utilització de morters d’argila com a material de revestiment i les seves possibilitats

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

De l’11 al 14 de novembre de 2021. (30h)

Programa

Teoria: Composició de les terres: graves, sorres, llims i argiles. Tècniques constructives amb terra crua: toves, BTCtapial, cob, terra ensacada, tècniques mixtes amb elements vegetals. Requeriments, propietats, avantatges i inconvenients de cada tècnica. Les propietats de la terra: avantatges i inconvenients com a material constructiu. Possibilitats de la terra en els requeriments de la construcció contemporània. Propietats i requeriments de l’argila com a material d’acabats. Revestiments amb argila. Tipus de capes: característiques i requeriments. Tipus i tècniques d’acabats amb argila. Maquinària, eines i utillatges per a la construcció amb terra.

Pràctica: Anàlisi de terres. Fabricació de morters de terra per les diferents necessitats constructives, de tovots i de BTC. Construcció amb tovots, amb tapial i amb cob. Pràctiques amb capes de revestiment d’argila. Diversos tipus d’acabats amb argila.

Formadors
Alba Pawlowsky Arquitecta especialitzada en bioconstrucció i formadora.
Oriol Balliu Bioconstructor amb terra i revestiments naturals. Membre fundador de Rocamare.
Jesus Ramírez Arquitecte tècnic especialista en construcció amb terra. Projecte Germen_ARQT
Jordi Traiter, Gerent i distribuïdor d’Argiles Colades. Comercialització d’argiles i derivats per a la ceràmica i la construcció.
Xavi Ventura Educador social, membre formador d’Orígens.
Martí Ferrer Fornells, Arquitecte i bioconstructor, membre formador d’Orígens
amb el suport de l’Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.
Participants

De 10 a 15 persones. Professionals i tècnics del món de la construcció, persones amb vocació d’autoconstrucció, interessats en descobrir les possibilitats del món de la terra en la construcció. El curs no requereix una formació prèvia.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode, paper i llapis.
Eines: llana, paleta, paletí i remolinador (recomanable).
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

Diversos materials i eines per a la construcció.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  370€
Preu descompte alumne Escola Orígens*:  296€

* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu. (L’escola no disposa de TPV).
* El descompte alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Descàrregues

Inscriu-te al curs!