Taller Entramats Vegetals. Un recurs natural estructural (6a Edició)

· Del 9 al 12 de desembre de 2021 ·

El taller se centra en el coneixement de diferents tipus d’entramats vegetals, les seves característiques (durabilitat, elasticitat i resistència com a fet comparatiu) i en les possibles aplicacions en l’arquitectura actual.

Sobre el curs

El taller “Entramats vegetals. Un recurs natural estructural” se centra en el coneixement de diferents tipus d’entramats vegetals, les seves característiques (durabilitat, elasticitat i resistència com a fet comparatiu) i en les possibles aplicacions en l’arquitectura actual. Es valorarà tècniques ancestrals i les combinarem amb metodologies més actuals. S’estudiarà i s’aplicarà l’ús de materials: principalment la canya (Arundo Donax), també, l’avellaner (Corylus Avellana) i el vímet (Salix), comprovant les seves propietats i limitacions físiques a partir de l’aplicació pràctica en estructures en cada un d’aquests materials.

Tota la informació

Introducció

Considerant que diversos éssers vius construeixen refugis de fulles, herbes i fibres naturals, aquests materials són possiblement els primers materials de la construcció fets servir pel gènere humà, quan les coves i altres refugis naturals no estaven disponibles.

En l’ús d’entramats vegetals per a la construcció podem diferenciar entre sistemes vius i sistemes en sec. En l’arquitectura tradicional sempre ha esdevingut un recurs natural amb diverses aplicacions pràctiques amb funcions d’ombreig, d’estètica i d’absorció acústica.
Al nostre entorn ens trobem diverses espècies vegetals que amb la seva estructura elàstica i resistent i la seva versatilitat de formes, es pot arribar a construir un seguit d’elements arquitectònics gairebé il·limitat. Aquests són, entre d’altres, el bambú (Phyllostachys), l’avellaner (Corylus Avellana) i la canya de Sant Joan o canya americana (Arundo Donax)

La construcció amb canya americana (Arundo Donax) és un model de construcció que respecta la natura com a principi fonamental. Incentiva l’ús de materials naturals, realment abundants i renovables. A més la neteja de canyars ajuda a prevenir incendis i riuades, estimula el creixement de la planta, afavorint la fixació de grans quantitats de CO₂ i millora la qualitat del material any rere any. S’optimitza el material per a construir estructures flexibles i orgàniques, però també fortes i estables, capaces de resistir vents, inundacions i fins i tot terratrèmols.

L’avellaner (Corylus Avellana) és probablement la fibra vegetal més extensa en el nostre territori. Abundant als Pirineus i Prepirineu i no tant a les zones litorals. És per tant, juntament amb la canya, les fibres més locals i abundants que disposem. N’existeixen moltes varietats i és probablement la fibra natural amb més desconeixença actual de les seves característiques i aplicacions. A part d’avellanes, en podem obtenir fusta, flexible i elàstica, usada per a fer cistells, bastons, cèrcols de bótes o inclús cabanyes. És un material, a més, molt beneficiós per a la salut dels nostres cultius i, inclús, amb propietats dins el món de la geobiologia com és l’ús com a vares per als saurins.

El Vímet és una fibra vegetal que s’obté d’un arbust de la famíla dels Salzes i es teixeix per a la construcció de mobles, cistells, etc. en sec, però també per a estructures en viu. Les seva principals característiques són la seva rigidesa (similar a les fustes més utilitzades) però alhora és molt flexible i maleable.

Avui en dia, gràcies a la recuperació d’oficis per part d’algunes professionals joves, tornem a utilitzar aquests materials entramables per a aplicacions tradicionals, com és el cas de la cistelleria, dels canyissos o d’eines de pesca.

Objectius generals del curs
  • Coneixement de les possibilitats i límits d’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Múltiples aplicacions i característiques.
  • Breu recorregut de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura i coneixements que han integrat entramats vegetals en projectes funcionals recents.
  • Transmissió dels coneixements pràctics necessaris per a la construcció d’una estructura amb cadascun dels següents materials: Feixos de canya, vares d’avellaner i vares de salze.
  • Posar a l’abast de les alumnes les especificacions mínimes necessàries per a la realització de detalls constructius tals com el “nuat”, les “fonamentacions” i la “protecció al sol i a la pluja” de les citades estructures.
Objectius particulars

Des de persones interessades a poder construir-se una estructura per a una mateixa fins a professionals del mòn del disseny d’interiors passant per arquitectes i tècnics de la construcció.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un càtering dels restaurants del poble en el mateix espai del taller. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 9 al 12 de desembre de 2021

Programa

TEORIA:
Visió històrica i actual de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Tipus de materials d’unions i lligats. Resistència, elasticitat i durabilitat dels diferents materials entramables. Punts forts, punts febles. Fonamentacions. Cobertures.
-El món de la canya, del salze i de l’avellaner a la construcció.

PRÀCTICA:
Realització de tres umbracles (estructura lleugera) a partir de les tècniques de construcció, amb feixos de canya secs, amb vares d’avellaner seques i vímets vius. Es realitzarà la recollida i preparació de la canya, l’avellaner i el salze d’origen local i es construirà una estructura amb cadascun dels materials. És practicaran diferents tècniques de nuat i d’entramat sobre les estructures anteriors i la seva compatibilitat amb fonamentacions.

Formadors
Participants

Nombre d’alumnes: De 10 a 15 persones.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
 Paper i llapis.
Eines susceptibles a ser analitzades o utilitzades pel taller (peladors, podalls, serres, etc.)* (aquest material no és necessari pel desenvolupament del taller)
Mascareta

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall per a realitzar les pràctiques. 
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  370€
Preu descompte alumne Escola Orígens*:  296€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 9 d’octubre de 2021, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu. (L’escola no disposa de TPV).
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Descàrregues

Inscriu-te al curs!