Curs de Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta 2.0 (1a Edició)

· Del 6 al 10 d’abril de 2022 ·

Aquesta formació està enfocada a persones que ja tenen uns coneixements i habilitats bàsiques en fusteria. Per aquest motiu serà necessari que hagis cursat alguna de les anteriors edicions del taller de fusta o puguis acreditar una formació acadèmica i experiència laboral mínima en el treball de la fusta.

“Construirem un porxo amb coberta a una aigua de 20 m2, amb fusta massissa mitjançant la tècnica “Timber Frame”: encaixos tradicionals sense cap mena de cargols, platines o elements metàl·lics auxiliars. Una tècnica que permet crear estructures sòlides, molt resistents a tota mena d’esforços i enormement resilient en basar-se únicament en l’ús d’eines analògiques i fusta irregular.”

Sobre el Curs

Objectius generals del curs

En aquest nou curs, dedicat a tots els alumnes que ja van cursar la primera edició del curs “Silvicultura i Encaixos tradicionals” obrim una nova etapa de la mà d’en Pau Nieto i en Max Rutgers.

Durant 5 intensos dies construirem una estructura de grans dimensions que ens dotarà dels recursos necessaris per poder abordar autònomament el disseny i creació d’infinitat de projectes. La versatilitat que aporta construir amb fusta massissa irregular a escala real obre un infinit de possibilitats. Per exemple; projectar i executar l’esquelet portant d’un habitatge de dimensions dignes, amb matèria local i de proporcions harmòniques.

Complementarem la part pràctica amb sessions teòriques que reforcin la nostra visió espaial i domini de la geometria per resoldre les unions i interseccions entre els diferents elements; aprofundirem en el disseny i càlcul estructural per sentir-nos més segures i autònomes a l’hora de dissenyar i abordar estructures; i coneixerem amb detall el recorregut de les diferents obres i experiències acumulades dels nostres docents convidats.

Empoderar als alumnes en la construcció del sistema “Timber Frame” mitjançant la posada en pràctica dels coneixements adquirits i l’execució d’una estructura a escala real.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica obert als participants.

Dates

Del 6 al 10 d’abril de 2022. (44 H)

Programa

Teoria: Característiques de la fusta. Productes. Disseny estructural. Predimensionat. La fusta i el foc. Acústica. L’art du traît, el traçat geomètric segons els Compagnons. Anàlisi d’obres. (3 sessions teòriques)

Pràctica: Estudi del disseny, identificació i assignació dels elements. Anivellat i traçat de les línies de referència. Revisió de l’orientació dels elements i els tipus d’unions. Marcatge de la ubicació dels encaixos. Execució de les unions. Comprovació del correcte acoblament entre elles i posteriors modificacions. Replanteig de l’estructura amb passadors temporals. Creació i introducció dels claus de fusta. Aixecament de l’estructura.

Formadors

Andreu Modeas, fuster, silvicultor i membre fundador d’ARBOREAL.
Max Rutgers,fuster d’estructures, maître Compagnon du Devoir, declarats patrimoni immaterial de la humanitat per l’ús i la recuperació de tècniques tradicionals al voltant d’Europa. Membre fundador de MAX MADERA.
Pau Nieto, dissenyador i constructor estructures de fusta massissa de km 0 amb el sistema Timber Framing. Gestor integral finca El Polell al massís del Montseny. Fundador de FUSTAECO.
Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb la col·laboració i participació de; GREMI DE LA FUSTA I MOBLE, Fusteries locals i de l’Equip de talleristes i formadors d’ORÍGENS, Escola Taller de Bioconstrucció.

Participants

De 10 a 12 persones.
A qui va dirigit:
Persones que busquin a curt-mig termini construir amb coneixements i criteri estructures tradicionals de fusta massissa, ja sigui per motius laborals i professionals com d’autoconstrucció.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Per realitzar aquest curs, és necessari haver cursat anteriors edicions del taller de fusta.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu general: 595 €
Preu descompte alumne Escola Orígens*: 495 €

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 15 de febrer de 2022, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del Curs.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu. (L’escola no disposa de TPV).

* El descompte alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb la col·laboració:

Descarregues:

Inscriu-te al curs!