Taller de Pedra Seca al Montseny (2a edició)

· Del 6 al 8 de maig de 2022 ·

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de la lletra per què els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament com a drenatge de la pluja i retenció de terres en el cas dels murs de feixes i marges.

Sobre el taller

La Pedra Seca és una de les tècniques constructives més ancestrals i que podem trobar de diverses formes a molts llocs del món. En el nostre entorn mediterrani i en especial en algunes zones on la pedra ha estat molt present n’hi ha moltes construccions que han modelat el paisatge i han estat claus per desenvolupar molta activitat econòmica.

Molt abandonats la majoria de vestigis, ja fa anys que hi ha moviments per valorar aquesta tècnica constructiva. El reconeixement, el 2018, de la tècnica de la Pedra Seca com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de la UNESCO està donant un impuls a la recuperació d’aquests coneixements, que poden permetre recuperar formes de construir adequades als reptes de sostenibilitat que es presenten.

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir amb cura i habilitat per tal que els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament.

El taller pretén en primer lloc posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot mitjançant la reconstrucció de marges i partions. També analitzar sobre el terreny diverses construccions existents al nostre entorn (murs, cabanes, pous de glaç,  forns de calç), tant des de la seva vessant constructiva com cultural i de relació amb l’entorn. I per últim donant a conèixer les iniciatives que s’estan portant a terme en la recuperació i difusió del coneixement per part d’entitats diverses al nostre territori.

Tota la informació

Objectius generals del curs
  • Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca.
  • Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.
  • Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció.
  • Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn.
  • Conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca.
Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Dates

Del 6 al 8 de maig de 2022. (20 h)

Divendres 6 de maig de 16-20h
Dissabte 7 de maig de 9-19h
Diumenge 8 de maig de 9-16h i dinar de comiat.

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca

Pràctica: Reconstrucció d’un camí ramader. Replanteig i fonamentació d’un mur. Criteris a seguir per pujar un mur i el seu coronament amb diversos detalls constructius. Aplicar metodologies correctes de treball. Coneixement i familiarització amb les eines i els útils de marger. Llei de la trava. Coronaments i elements singulars.

Teoria: Estudi i anàlisis de diferents elements constructius amb pedra seca (marges, feixes, partions, cabanes, pous de glaç i forns de calç). Principis mecànics i arquitectònics. Història de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. Conèixer la tècnica margera i altres tècniques constructives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arrencada en tota construcció de pedra seca. Tècniques de reconstrucció i consolidació de murs de pedra seca. Anàlisis de la geologia del terreny i el tipus de pedra apta per al treball en pedra seca.

Formadors

Ferran Bergonyó Aparellador especialitzat en bioconstrucció i membre d’Orígens
Xavi Ventura Bioconstructor, educador social, i membre d’Orígens

Participants

De 10 a 15 persones. Està recomanat a aquelles persones interessades en descobrir el món de la construcció en Pedra Seca, tant si és per un interès com a autoconstructor, com si són professionals o tècnics de la construcció que desconeixen aquest sistema constructiu i s’hi volen iniciar.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) i eines necessàries per realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  250€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*:   200€

*Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 6 de març de 2022, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu. (L’escola no disposa de TPV).
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import.

Lloc

Descàrregues

Inscriu-te al curs!