Taller de Volta Catalana. (9a Edició)

· Del 13 al 15 de maig de 2022 ·

“Una técnica del passat amb molt de futur”

El taller “Volta catalana” té com a objectiu el coneixement dels materials més usuals, les diverses tècniques i els múltiples tipus de volta que podem fer servir en cada cas concret que ens trobem, així com la seva posada en pràctica.

Sobre el curs

La volta catalana o volta de maó de pla és una tècnica de construcció tradicional catalana amb la qual s’han cobert grans llums sense utilitzar ferro ni formigó. Es poden fer de infinitat de formes i mides, amb l’únic reforç del doblat de les successives capes del mateix material.

Els materials emprats en aquest tipus de construcció són maons col·locats deixant a la vista la seva part plana amb més superfície i com a material d’unió guix i morter de ciment. Si les llums a cobrir no eren massa grans, no s’utilitzava cindri o estructura de fusta de reforç, pel que la construcció de voltes amb aquesta tècnica era molt ràpida. Aquest sistema constructiu no malbarata recursos naturals, perquè la temperatura que es necessita per fer ciment ràpid o guix és més baixa que la que cal per produir ciment pòrtland i amb argila que és un material fàcil de trobar per a la fabricació dels maons.

La volta catalana es troba exclusivament en construccions populars fins a finals del segle XX i a partir de principis del segle XIX s’estén a l’arquitectura noble i industrial. Arquitectes com Rafael Guastavino, Amat i Jover i Antoni Gaudí són uns dels màxims representants d’aquest tipus de volta, en edificis emblemàtics fora i dins de Catalunya. Tot i que la preservació i construcció de voltes catalanes es torna difícil en el marc de l’actual codi tècnic de l’edificació, es pot considerar com un dels sistemes estructurals més estables i que respon equilibradament als esforços.

Per a realitzar aquest curs farem un recorregut breu en la història i en l’actualitat d’aquest element constructiu, estudiarem els conceptes més bàsics tant de forma com de materials i ho posarem en pràctica realitzant diferents tipus de voltes a escala real.

Durant la realització del curs es durà a terme les diferents proves empíriques que permetran analitzar estructuralment el funcionament de la Volta Catalana.

Assaig Colapse Volta escala 2018-19

El curs 2018-19 va comptar amb una experiència única que demostra el compromís de l’Escola Orígens per l’anàlisi i l’investigació dels sistemes constructius tradicionals i de bioconstrucció.

Es tracta d’una prova de càrrega dirigida per l’Oriol Palou, a qui agraïm moltíssim la seva entrega i professionalitat, sobre la primera rosca d’una escala de volta rampant. La vam realitzar al llarg del curs i dins les instal·lacions del Gremi de Constructors de Mataró.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Coneixement teòric i pràctic de les tècniques de construcció d’una volta catalana.

Objectius particulars

Conèixer els materials, eines de càlcul i tècniques de construcció per a realitzar una volta catalana.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica obert als participants.

Dates

Del 13 al 15 de maig de 2022.
3 jornades de cap de setmana. Divendres i dissabte de 09.00 h a 13.00 h i de 15:00 h a 19:00 h. Diumenge de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 h a 16:00 h (22 hores).

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció de la volta catalana.

Teoria: Breu recorregut per la història amb els principals representants de la tècnica constructiu en l’àmbit local, nacional i internacional. Es tractarà la validesa de les aportacions numèriques i experimentals al comportament estructural, la importància dels materials utilitzats i les particularitats del procés constructiu.

Pràctica: Dins de les dinàmiques constructives del curs es realitzaran diversos tipus de volta segons el nivell i experiència dels participants.
Realització de cindris de fusta per a la realització de voltes
Casos pràctics de replanteig d’elements amb volta de maó de pla, escales, el·líptiques, geometries alveolars.
Construcció de voltes amb geometries finites tipus alveolars.

Divendres
08.00 h: Arribada i Benvinguda.
09.00 h: Presentacions i Inici de Curs.
10.00 h: Pràctica constructiva. Replanteig i arrencada d’una volta de maó de pla.
13.00 h: Dinar.
15.00 h: Seguim amb la pràctica. Voltes de maó de pla senzilles o alveolars
17.00 h: Xerrada teòrica. La volta catalana al nostre territori. Usos, aplicacions, materials i eines.
19.00 h: Fi de jornada.

Dissabte
09.00 h: Pràctica constructiva. Replanteig i arrencada d’una volta de maó de pla
13.00 h: Dinar.
15.00 h: Seguim amb la pràctica.
17.00 h: Xerrada teòrica. Anàlisis estructural de les voltes de maó de pla.
19.00 h: Fi de jornada.

Diumenge
09.00 h: Pràctica constructiva. Construcció i finalització de les dues voltes.
13.00 h: Dinar.
14.00 h: Dinàmiques constructives en l’ús de la volta catalana, present i futur de la volta.
16.00 h: Cloenda i final de jornada amb el repartiment de Certificats d’Aprofitament.

Formadors

Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 15 a 20 persones.
Interessats/des en formar-se en les diverses tècniques constructives de la volta catalana.
Arquitectes, Aparelladors, Constructors i Professionals del disseny i la construcció.

Adequarem pràctiques segons el nivell i experiència dels participants.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques de paleteria (gaveta, paleta, cubells…) i materials diversos per l’execució de les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  300€
Preu descompte Estudiant, alumne Escola Orígens*:  240€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 13 de març de 2022, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!