Curs de Construcció amb Bales de Palla i Revestiments d’Argila (3a Edició)

· Del 4 al 9 de juliol de 2022 ·

Amb el curs construcció amb bales de palla volem donar els coneixements pràctics i els fonaments teòrics per descobrir el món de la construcció amb palla.
Aprendrem a construir amb bales de palla, coneixerem les diverses maneres d’utilitzar les bales de palla com a element constructiu, i estudiarem tant la vessant més tradicional com les noves tendències d’aquest sector.

Sobre el curs

La palla és una material present en l’arquitectura tradicional. Barrejada amb la terra (toves) o formant part de cobertes vegetals, moltes solucions constructives l’han incorporat al llarg de la història i encara perduren a diversos llocs del món. Però el desenvolupament de la construcció industrialitzada va deixar de banda aquest material. La industrialització de les tasques agrícoles va donar noves possibilitats a la palla com a material de construcció en empaquetar-la en forma bala.

La primera casa feta amb bala de palla és de finals del segle XIX a Nebraska (EUA). Aviat en moltes zones productores de cereal es van adonar del potencial de la bala de palla: La facilitat del seu maneig, el seu preu (material quasi de rebuig) i sobretot la seva capacitat d’aïllament que sol doblar i fins i tot triplicar la de les solucions constructives més convencionals.

Tot i els molts casos documentats de construccions durant la primera part del segle XX tant a Nord-amèrica com a Europa, l’ús de la bala de palla no es va generalitzar davant de l’expansió del ciment pòrtland i els prefabricats industrials de ciment. Així i tot des de llavors s’han realitzat moltíssimes construccions i s’ha acumulat suficient experiència arreu del món per estendre el seu ús. Utilitzar-la per les seves característiques encaixa perfectament amb els requeriments d’eficiència tèrmica i sostenibilitat actuals. Una edificació de bales de palla emmagatzema de mitjana 80 kg de CO2 per m2, mentre que una d’acer o formigó armat emet 80 kg/m2 de CO2.

Des de construccions autoportants sovint realitzades amb autoconstrucció; passant per construccions amb una estructura principal de totxana o fusta; fins al creixent desenvolupament de mòduls prefabricats que permeten edificacions cada cop més grans, el món de la construcció amb palla està creixent sense fre. Tenim exemples i referents arreu.

A Europa s’hi han construït edificis públics com la residència Jules Ferry o habitatges particulars de la mà de Werner Schmidt o Mónica Cebada.
Una extensa xarxa de col·laboració entorn aquest món són les Xarxes de Construcció amb Palla que fomenten i donen suport la construcció amb palla mitjançant xerrades, fòrums, assessorament, contactes i publicacions. Aquí tenim la Red de Construcción con Paja i s’organitza una trobada europea cada dos anys junt amb els nostres homòlegs europeus.

El taller se centrarà en la construcció d’un prototip cedit per l’arquitecta i referent de la construcció amb palla Maren Termens. Aquest prototip de dimensions de 4 m x 3 m es construirà mitjançant l’estil autoportant “Nebraska” i la posterior aplicació de diverses capes de revestiments d’argila. Aquest sistema constructiu és el que permet conèixer amb més profunditat l’ús de la bala de palla, fet que permet utilitzar-la posteriorment amb total llibertat i seguretat; fins i tot si només es vol utilitzar la palla com a aïllament sense funcions estructurals.

Tota la informació

Objectius generals del curs
  • Construcció d’un prototip de 10m2.
  • Aprendre a manipular les bales i construir amb elles.
  • Conèixer les diferents tècniques existents i adaptar-nos a les diferents tipologies constructives.
  • Descobrir altres usos de la palla tant en la construcció d’obra nova com en la rehabilitació.


.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Els àpats i la pernoctació no estan inclosos dins el preu del curs

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement facilita els contactes.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 4 al 9 de juliol de 2022. Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h i dimecres i dissabte de 9 a 13 h. (43 hores)

Programa
Curs eminentment pràctic amb el reforç de conceptes teòrics per la correcta construcció amb bales de palla.

Pràctica:
1. Maneig de la bala de palla: triatge, cosit i compressió.
2. Aixecament de murs en sistema autoportant (Nebraska). Sistemes de fixació i reforç, cèrcols estructurals i de compressió, connexió de les bales de palla amb les estructures.
3. Col·locació de portes i finestres, preparació per als revestiments.
4. Construcció d’envans mitjançant la tècnica Light Straw Clay i fabricació d’un prototip de bala de palla prefabricada.

Teoria:
-Aportacions de la bala de palla com a sistema constructiu (potencialitats, avantatges, dificultats). -Principis dels diferents sistemes constructius (autoportant, pilar i bigues, CUTGREB, sistemes prefabricats…).
-Fonamentació i cobertes adients.
-Aspectes tècnics i legalització, noves tendències en la construcció.

Formadors

Juanjo García, arquitecte, fundador de la Red Xilena de Construcció amb Palla, membre de ConstruPaja i coordinador de projectes socials en diferents ONG’s.
Marc Binefa, arquitecte a Espai O-ken i membre actiu d’Orígens, escola taller de bioconstrucció.

Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens

Participants

De 8 a 12 persones.

Dirigit a aquelles persones interessades a aprendre a construir i treballar amb bales de palla i busquen un curs intensiu de la matèria. Des de professionals de la construcció i l’arquitectura (tant tècnics com d’oficis) fins a autoconstructors que volen construir o reformar un habitatge.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.

Material proporcionat per l'escola

Tot el material, maquinària i medis necessaris per aprendre a construir amb bales de palla:
Bales de palla, premarcs, banquetes, agulles de cosir bales, cordill d’embalar, eines de tall i conformat, guants i altres epis necessaris…

Una àmplia documentació tècnica formativa i bibliogràfica digitalitzada.
Documentació formativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  475€
Preu descompte Estudiant, alumne Escola Orígens o membre de la Red de Construcció amb Palla*:  380€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 4 de maig de 2022, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del curs.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Aquesta formació està acreditada pel Màster On-line en Gestió de Projectes de Bioconstrucció (https://bioconstrucciononline.com/matricula-master/) que imparteix la cooperativa Okambuva a través de la universitat de Nebrija. Si estàs realitzant aquesta formació, pots beneficiar-te del descompte d’estudiant i finançar la part corresponent d’aquest Curs d’Orígens mitjançant la matrícula del Màster On-line.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb la col·laboració de:

Descàrregues

Inscriu-te al curs!