Jornada Tècnica: Millores climàtiques actives i passives per a l’ecoeficiència energètica

Jornada tècnica en línia
· Dijous 15 d’abril de 2021 ·

 

La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

Tots els sistemes per a condicionar climàticament un espai, ja siguin passius o actius, persegueixen el confort dels seus usuaris, siguin persones, animals o plantes. És a partir de determinar quines són aquestes condicions de confort que es desenvolupen uns sistemes o altres.
Els passius treballen entenent l’entorn i els seus fluxos energètics naturals per treure’n el màxim profit. Els actius acostumen a ser sistemes dependents d’una flux energètic gestionat per l’ésser humà.
Mentre uns quants es barallen per l’eficiència dels sistemes i uns altres es trenquen el cap per construir més eficientment i que tot aquest confort no sigui paper mullat, no hem de perdre de vista el màxim protagonista: l’usuari.
Un bon usuari és millor que un bon sistema.

Sobre la Jornada Tècnica 

Dates

Dijous 15 d’abril de 2021

Programa

10.15 h Connexió a la sala virtual

10.20 h Presentació de la jornada Sr. Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.

10.30 h Millores passives: fonaments del bioclimatisme Sr. Toni Solanas, arquitecte.

11.05 h Millores passives en rehabilitació Sra. Cristina Cavali, arquitect.

11.40 h Tecnologies de calefacció i refrigeració eficients Sr. Albert J. Casademont, enginyer industrial i fundador de CO2EN i Watts At Home Energia S.L.

12.05 h Sistemes d’energia solar tèrmica utilitzant tecnologia senzilla en habitatge rural Sr. Jaume Domingo, expert en energia solar.

12.30 h Electrificació sostenible amb energia solar fotovoltaica, eòlica i nanohidroelèctrica Sr. Jaume Domingo, expert en energia solar

12.55 h Torn de precs i preguntes

13.00 h Fi de la jornada

Formadors

Sr. Ferran Bergonyó, aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Sr. Toni Solanas, arquitecte.
Sra. Cristina Cavali, millores climàtiques actives i passives per a l’ecoeficiència energètica, arquitect.
Sr. Albert J. Casademont, enginyer industrial i fundador de CO2EN i Watts At Home Energia S.L.
Sr. Jaume Domingo, expert en energia solar.

Lloc

Aquesta jornada es realitza en línia.
Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.
El dia abans de la jornada rebreu l’enllaç d’accés a l’aula virtual des d’on podreu seguir-la.