Pedra Seca. (6a Edició)

· 10 i 11 de novembre de 2018 ·

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir al peu de la lletra per què els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament com a drenatge de la pluja i retenció de terres en el cas dels murs de feixes i marges.

Utilitzant l’ancestral tècnica de construcció amb pedra seca, podem arribar a construir tota mena de murs de pedra en sec com poden ser els murs de partió, les cabanes, els folrats de mines, els pous, els forns de calç i molts d’altres elements i construccions de l’àmbit rural, donades les grans possibilitats que ens dóna aquest element com a única matèria primera emprada. La seva importància excedeix l’abast d’aquestes aplicacions dins els límits de l’arquitectura catalana i mediterrània.

Cada tipus de pedra comporta un estil i una manera de construir, així doncs trobem força diferents murs fets amb pissarres i murs fets amb pedra calcària, o fins i tot amb gresos o roques granítiques o volcàniques. Cal afegir que cada marger (nom que es dóna a l’artesà de la pedra en sec) té el seu art i ho fa a la seva manera, o bé apresa o bé per tradició…

El taller “La tècnica constructiva de la Pedra Seca” pretén en primer lloc posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot mitjançant la construcció o reconstrucció d’una petita obra. També analitzar sobre el terreny diverses construccions existents al nostre entorn (murs, cabanes, forns de calç), tant des de la seva vessant constructiva com cultural i de relació amb l’entorn. I per últim donant a conèixer les iniciatives que s’estan portant a terme en la recuperació i difusió del coneixement per part d’entitats diverses al nostre territori.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca.
Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.
Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció.
Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn.
Conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Pel que fa a la pernoctació, tot i que recomanem que els participants comparteixin el mateix espai i instal·lacions per a la manutenció i així facilitar la cohesió del grup, és aconsellable que aquells que requereixin certes comoditats, s’allotgin en qualsevol dels establiments disponibles al poble. Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles. També us podem informar, un cop féu la inscripció al curs, dels diferents convenis entre entitats locals i l’escola Orígens.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

10 i 11 de novembre de 2018
2 jornades de cap de setmana. Dissabte de 9:30 h. a 14:00 h. i de 15:30 h. a 20:00 h. Diumenge de 9:30 h. a 14:00 h. i de 15:30 h. a 17:00 h. (15 hores).

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca.

Pràctica: Construcció de diferents elements amb pedra seca. Replantejament, planteig dels gruixos, criteris a seguir per pujar un mur i el seu coronament amb diversos detalls constructius. Aplicar metodologies correctes de treball. Coneixement i familiarització amb  les eines de marger. Llei de la trava. Coronaments i elements singulars.

Teoria: Estudi i anàlisis de diferents elements de pedra seca (margeres, partions, cabanes, pous de glaç i forns de calç).  Principis mecànics i arquitectònics. Història de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. Conèixer la tècnica margera i altres tècniques constructives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arrencada en tota construcció de pedra seca. Tècniques de reconstrucció i consolidació de murs de pedra seca. Estudi dels diferents tipus d’elements constructius amb la pedra en sec; feixes, murs de partió, cabanes, paviments o vials, forns de calç. Anàlisis de la geologia del terreny i el tipus de pedra apta per al treball en pedra seca.

Dissabte.

9:30 – 10:00h: Presentacions, Introducció del curs de Pedra Seca. (Equip de talleristes i formadors de l’escola Orígens).
10:00h -14:00h: Pràctica constructiva: Introducció a la tècnica constructiva de la Pedra Seca. Sistema constructiu, eines, detalls i tècnica. Replanteig i construcció de diversos elements constructius de pedra seca. Arrencada, construcció i coronament. (Roger Soler. La Feixa Pedra Seca).
14:00 – 15:30h : Dinar.
15:30h – 18:00h: Seguiment de la pràctica. Construcció de diferents elements constructius en format petit i a escala real.
18:00h – 20:00h: Xerrada teòrica: Tipologies constructives, eines, la realitat de la construcció amb pedra seca avui, exemples d’obres de reconstrucció i nova construcció. (Roger Soler. La Feixa Pedra Seca).

Diumenge.

9:00 – 14:00h: Sortida de camp per visitar diversos elements constructius amb pedra seca a l’entorn. Murs, partions, feixes, cabanes, forn de calç i pous de glaç.

Inclou:
Anàlisi del procés constructiu de diversos elements constructius com són murs, partions, feixes, cabanes, elements d’aigua, pous de glaç o forns de calç.
Dinàmica de Geologia. Anàlisi i estudi de la geomorfologia de les pedres. Resistències, orientació i disposicions de l’element petri. (Jordi Ferrer. Lithos Geotècnia).
Estudi i Catalogació d’elements constructius amb Pedra Seca amb l’eina Wikipedra (Jordi Grau. Observatori del Paisatge).
14:00 – 15:30h : Dinar.
15:30h – 17:00h: Iniciatives i sensibilització de la pedra seca al nostre territori i eines bàsiques de catalogació.
18.00h: Tancament i cloenda del curs. Precs i preguntes. (Equip de talleristes i formadors de l’escola Orígens).

Formadors

Roger Solé, marger i membre fundador de La Feixa Pedra Seca.
Jordi Ferrer, geòleg i membre fundador de Lithos Geotècnia.
Jordi Grau, ambientòleg i tècnic de l’Observatori del paisatge de Catalunya.
Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 15 persones.
Està recomanat a les persones que vulguin aprendre a construir parets en pedra seca i altres elements singulars, ja sigui per aplicar-ho en el món rural per recuperació de les ja existents, o també per jardineria, i altres usos paisatgístics i de nou disseny. També a aquells que tenen un interès cultural pel món de la pedra seca i la seva recuperació, i volen entendre millor els seus fonaments d’una forma pràctica.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.

Materal proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, maceta i punxó… per a realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  158€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*:  126€

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!