La jornada Tècnica: Processos verds de gestió d’aigües (aprofitament, tractament i depuració natural)

Divendres 25 de setembre es va realitzar la primera Jornada Tècnica presencial post COVID19 de tot Catalunya a les Planes d’Hostoles organitzada per l’Escola Orígens.
La jornada, titulada: “Processos verds de gestió d’aigües (aprofitament, tractament i depuració natural) va ser un èxit on es va comptar amb la presència de 35 persones com assistents. No cal dir que vam seguir escrupolosament les recomanacions del Departament de Salut.
L’aigua és un recurs vital i cada cop més escàs a les nostres contrades. Tenint en compte que tan sols el 3% de l’aigua que circula pel planeta és potable, que el canvi climàtic tendeix a reduir aquest percentatge i que la demografia no deixa de créixer, l’aigua ha d’estar al centre de les nostres preocupacions.

L’aigua té un impacte directe sobre la salut i la producció d’aliments, i la seva escassetat, el seu mal ús i la seva mala gestió són un problema de primer ordre i d’àmbit global.

És per això que cal entendre-la millor observant el seu comportament a la Natura i extreure’n les lliçons per atansar-nos-hi el màxim possible. Des de la humilitat però també des de la fermesa de la necessitat d’un canvi de model de gestió.

Tant en Jordi Huguet com en Carles Pérez ja ens han acompanyat altres vegades tant en els tallers que realitzem des de l’Escola Orígens com en altres jornades tècniques i esperem continuar comptant amb ells de cara al futur. Un futur que ha de refocalitzar l’atenció sobre aquest recurs tan present a les nostres vides i al que mirem tan de reüll.

Aquesta jornada no s’hauria pogut celebrar sense la col·laboració de diferents agents, per això volem donar les gràcies a l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles per cedir-nos el pavelló per poder gaudir de l’espai necessari, a l’ECAF de Sta. Coloma de Farners per ajudar-nos en l’organització, als ponents per la seva magnífica exposició i a tots els participants per la seva assistència en aquests temps en què la incertesa plana sobre cadascuna de les nostres decisions.