Taller Entramats Vegetals. Un recurs natural estructural. (5a Edició)

· 12 i 13 de desembre de 2020 ·

El curs es centra en el coneixement de diferents tipus d’entramats vegetals, les seves característiques (durabilitat, elasticitat i resistència com a fet comparatiu) i en les possibles aplicacions en l’arquitectura actual. 

Sobre el curs

El curs “Entramats vegetals. Un recurs natural Estructural” Es posarà en valor tècniques ancestrals i les combinarem amb metodologies més actuals.

S’estudiarà i s’aplicarà l’ús de materials com la canya (Arundo Donax), el vímet (família Salix), l’avellaner (Corylus Avellana) i el bambú (Phyllostachys), comprovant les seves propietats i limitacions físiques a partir de l’aplicació pràctica en estructures autoportants en cada un d’aquests materials.

Dedicarem especial atenció a les barraques del Delta ja que constitueixen l’únic sistema constructiu d’habitatges on els entramats i juguen un paper fonamental.

Tota la informació

Introducció

Considerant que diversos éssers vius construeixen refugis de fulles, herbes i fibres naturals, aquests materials són possiblement els primers materials de la construcció fets servir pel gènere humà, quan les coves i altres refugis naturals no estaven disponibles.
En l’ús d’entramats vegetals per a la construcció podem diferenciar entre sistemes vius i sistemes en sec. En l’arquitectura tradicional sempre ha esdevingut un recurs natural amb diverses aplicacions pràctiques amb funcions d’ombrejat, d’estètica i d’absorció acústica.
Al nostre entorn ens trobem diverses espècies vegetals que amb la seva estructura elàstica i resistent i la seva versatilitat de formes, es pot arribar a construir un seguit d’elements arquitectònics gairebé il·limitat. Aquests són, entre d’altres, el bambú (Phyllostachys), el vímet (família Salix), l’avellaner (Corylus Avellana) i la canya de Sant Joan (Arundo Donax).

El Bambú, és una de les famílies botàniques més extensa (centenars de gèneres diferents) i important per a la humanitat, tant per els seus múltiples usos i infinitat d’aplicacions (se n’han descrit més de 1.500). És l’única família de gramínies adaptada per a construir boscos i demostra una enorme adaptabilitat a diferents sòls i ambients. A més, el seu creixement és dels més ràpids del planeta, arriba a la seva edat adulta només en 4 anys i genera molta més biomassa per any/ha/tona que els seus homòlegs arbres. El bambú no és autòcton del nostre continent però en canvi podem trobar plantacions a diferents indrets que persones del passat el van arrelar en els nostres boscos. També és possible plantar-lo i cuidar-lo i aconseguir així un recurs de primera mà de ràpid creixement i apte per a ús estructural.

L’avellaner (Corylus Avellana) és probablement la fibra vegetal més extesa en el nostre territori. Abundant als Pirineus i prepirineu i no tant a les zones litorals. És per tant, juntament amb la canya, les fibres més locals i abundants que disposem. N’existeixen moltes varietats i és probablement la fibra natural amb més desconeixença actual de les seves característiques i aplicacions. A part d’avellanes, en podem obtenir fusta, flexible i elàstica, usada per a fer cistells, bastons, cèrcols de botes o inclús cabanyes. És un material, a més, molt beneficiòs per a la salut dels nostres cultius i, inclús, amb propietats dins el mòn de la geobiologia com és l’ús com a varilles per als saurins.

La construcció amb canya americana (Arundo Donax) és un model de construcció que respecta la natura com a principi fonamental. Incentiva l’ús de materials naturals, realment abundants i renovables. A més la neteja de canyars ajuda a prevenir incendis i riuades, estimula el creixement de la planta, afavorint la fixació de grans quantitats de CO 2 i millora la qualitat del material any rere any. S’optimitza el material per a construir estructures flexibles i orgàniques, però també fortes i estables, capaces de resistir vents, inundacions i fins i tot terratrèmols.
Avui en dia, gràcies a la recuperació d’oficis per part d’algunes professionals joves, tornem a utilitzar aquests materials entramables per a aplicacions tradicionals, com és el cas de la cistelleria, dels canyissos o d’eines de pesca.

Objectius generals del curs

1 Coneixement de les possibilitats i límits d’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Múltiples aplicacions i característiques.

2 Breu recorregut de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura i coneixements que han integrat entramats vegetals en projectes funcionals recents.

3 Transmissió dels coneixements pràctics necessaris per a la construcció d’una estructura autoportant amb cada un dels materials estudiats al curs (Arundo Donax, Bambú, Salze i Avellaner).

4 Posar a l’abast de les alumnes les especificacions mínimes necessàries per a la realització de detalls contructius tals com el “nuat”, les “fonamentacions” i la “protecció al sol i a la pluja” de les citades estructures autoportants.

Objectius particulars

Des de persones interessades a poder construir-se una estructura per a una mateixa fins a professionals del mòn del disseny d’interiors passant per arquitectes i tècnics de la construcció.

Informació general

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

12 i 13 de desembre de 2020.

Programa

TEORIA:
-Visió històrica i actual de l’aplicació d’entramats vegetals en l’arquitectura. Tipus de materials d’unions i lligats. Resistència, elasticiat i durabiliat dels diferents materials entramables. Punts forts, punts febles. Fonamentacions. Cubricions. Relació de les fibres vegetals amb altres materials de construcció, com l’argila, el guix, l’escaiola, la pedra i la calç.
-El mòn de la canya, del salze i de l’avellaner.

PRÀCTICA:
-Realització d’un ombracle (estructura lleugera autoportant) a partir d’una tècnica de construcció amb feixos de canya (Arundo Donax) seguint el mètode d’Investigació Canyera. Es realitzarà la recollida i preparació de la canya, d’origen local, i es construirà una estructura. Es practicarà amb diferents usos de la canya, es practicaran diferents nusos i compatibilitat amb fonamentacions.
-Realització d’una estructura recíproca amb bambú local. Amb nuat vegetal.
-Realització d’una cúpula (estructura lleugera autoportant) amb avellaner. Es realitzarà la recollida i preparació de les vares, d’origen local, i es construirà l’estructura.
-Prepararem i utilitzarem diferents tècniques per a preparar els materials per entramar, encanyissats, llates, trenats, etc.
-Realitzarem una visita d’un ombracle infantil fet en vímet viu i una estructura entramada de castanyer i vímet sec.

Formadors

Bàrbara Homs i Martí Ferrer i Fornells: Membres de l’escola Orígens i integrants d’Entramaliades.

Participants

Nombre d’alumnes: De 10 a 15 persones.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
 Paper i llapis.
Eines susceptibles a ser analitzades o utilitzades pel curs (peladors, podalls, serres, etc.)* (aquest material no és necessari pel desenvolupament del curs)

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall per a realitzar les pràctiques. 
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 160 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 128 €

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 1 de novembre de 2020, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
*Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del Tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.Orígens.article 20 de la Llei de
 l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!