Taller de Permacultura aplicada a la Bioconstrucció (1a Edició)

8, 15 i 29 de maig, 5 i 12 de juny de 2021 ·

A vegades, fem servir paraules noves per definir conceptes antics. Entenent la permacultura com la satisfacció de les necessitats humanes mitjançant el disseny ecològic i regeneratiu* i la bioconstrucció com la manera d’edificar amb materials naturals; podríem parlar d’agricultura i construcció tradicional. Però amb aquests conceptes perdríem una part important de la definició. La permacultura i la bioconstrucció neixen ja en un món globalitzat on, podríem designar-les, com un compendi de pràctiques tradicionals de diferents territoris.

Per tant, el taller de permacultura aplicada a la bioconstrucció pretén acostar-nos a aquesta nova-vella forma de visualitzar el nostre entorn. Mitjançant una nova mirada, més holística i menys lineal; més resilient i menys rígida.

* Permacultura Práctica. Jessi Bloom y Dave Boehnnlein. La Fertilidad de la Tierra Ediciones. Març del 2007.

Us proposem cinc jornades dividides en elements: ÈTER, TERRA, FOC, AIGUA i AIRE. Repassarem i ens contextualitzarem amb les ètiques, principis i metodologies de disseny en permacultura. Estudiarem i construïrem diferents artefactes i enginys que procurin empoderar-nos en detriment de la dependència econòmica, energètica i social.

Visitarem un projecte on actualment s’estan aplicant criteris en permacultura per a la gestió del territori i amb fins comercials (el Wasabi a Viladrau). Coneixerem un projecte de casa aïllada amb subministrament energètic autònom amb plaques fotovoltaiques (El Reixach, Les Planes d’Hostoles) i ens desenvoluparem i estudiarem a fons un projecte en transició cap a la permacultura (La Llereda, Les Planes d’Hostoles) on hi tindrem l’oportunitat d’estudiar en directe el procés de disseny i realitzar artefactes adequats a les necessitats del mateix lloc.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Donar a conèixer les ètiques i principis de la permacultura. Fent un especial incís a l’ètica de la transició* pel seu caràcter directe i transformador.
Fomentar i desenvolupar les metodologies de disseny perquè les estudiants puguin començar a desenvolupar-se autònomament i amb criteri.
Aprendre a construir artefactes i enginys des d’una perspectiva permacultural, en concret la cuina rocket, el deshidratador solar/tèrmic, els biofiltres d’aigües grises i els cultius regeneratius.

*Permacultura práctica. Jessi Bloom y Dave Boehnnlein. La Fertilidad de la Tierra Ediciones. Març del 2007.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

8, 15 i 29 de maig, 5 i 12 de juny de 2021.

Programa

CALENDARI DEL CURS:

ÈTER (Dissabte 8 de maig) Casanova de les Corts (Wasabi), Viladrau.

8-9 h: ARRIBADA
9-10 h: BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
10-11 h: DINÀMICA PRÀCTICA. Què és un sistema holístic? Quan es desenvolupa la resiliència? La Xarxa de la Permacultura: Equip Orígens-Oriol Ferrando. PERMACULTURA BCN.
11-13 h: DINÀMICA TEÒRICA: Pilars Ètics, principis de la permacultura i metodologies de disseny. Oriol Ferrando. PERMACULTURA BCN.
13-15 h: DINAR
15-16 h: DINÀMICA PRÀCTICA. Reconeixement de l’entorn, coneixem el projecte del Wasabi. Particularitats i zones. Arnau Riba i Giner.
16-19 h: DINÀMICA PRÀCTICA. Què necessitem per començar un disseny en permacultura? Documents bàsics per elaboració de disseny. (el cas de Viladrau i la Llereda) Maqueta. Mapes topogràfics. Fotografies aèries. Perfil del sòl. Plànols cadastrals. Presa de mesures. Zonificació. Etc. Equip Orígens i Arnau Riba i Giner.
19-20 h: CLOENDA DE LA JORNADA

TERRA (Dissabte 15 de maig) Parc Natural de La Garrotxa, La Llereda, Les Planes d’Hostoles.

8-9 h: ARRIBADA
9-9.30 h: BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
9.30-11.30 h: DINÀMICA TEÒRICA: El Parc Natural de la Garrotxa. Objectius i metodologies. Coneixem les especificitats del territori, els mecanismes transformadors i els conceptes de biodiversitat. Bases i límits de les intervencions. Presentem el contingut de “Fet al Parc”. Bernat Parramón Ramos. Tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Especialista en sòls. Enginyer agrònom.
11.30-12.30 h: DINÀMICA PRÀCTICA: Cap a la regeneració del sòl. Classifiquem els sòls, com podem estudiar un sòl. Com el podem modificar? Visitem diferents composicions en el nostre entorn. Luis Roel Lessende. Regenerador de sòls.
12.30-13 h: DINÀMICA PRÀCTICA: Millora del sòl forestal. Gestió respectuosa de boscos. La matèria orgànica és dels boscos. Luis Roel Lessende. Regenerador de sòls.
13-15 h: DINAR
15-17 h: DINÀMICA PRÀCTICA: el cultiu de llit elevat, una alternativa a remenar la terra. Construcció d’un bancal i estudi de les seves respectives capes. Estudi de la disposició de les diferents capes. Orientació solar. Protecció de vents. Luis Roel Lessende. Regenerador de sòls.
17-19 h: Els biofertilitzants. Reproducció de fongs i microorganismes. Realització de dos tipus de reactors: un fertilitzant sòlid (Microorganismes de Muntanya) i un d’altre de líquid (Biofertilitzant). Luis Roel Lessende. Regenerador de sòls.
19-20 h: CLOENDA DE LA JORNADA

FOC (Dissabte 29 de maig) La Llereda, Les Planes d’Hostoles.

8-9 h: ARRIBADA
9-9.30 h: BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
9.30-10.15 h: DINÀMICA TEÒRICA: Història i orígens de les Rocket Stoves. Característiques i propietats. Model sense gasos per interior. Aprofitament de l’excedent tèrmic, calefacció, cuina econòmica i intercanviador d’aigua calenta sanitària (ACS). ESPAI DEMOSTRATIU. Encesa d’estufa Model Duo Pro de biomassa amb ACS d’Arts amb Caliu. Joan Colin. ArtsAmbCaliu.
10.15- 13 h: DINÀMICA PRÀCTICA: Construcció d’una cambra de combustió amb patró rocket (model J) per la creació d’una cuina eficient d’exterior amb aïllament tèrmic. Joan Colin. ArtsAmbCaliu.
13-15 h: DINAR (provem les diferents cuines rocket: rocket de ferro, autocombustible i la pocketrocket)
15-19 h: DINÀMICA TEÒRICA/PRÀCTICA: Cap a un model autosuficient energètic. L’energia del sol. Possibilitats de l’energia fotovoltaica en un habitatge aïllat, distribució i utilitat dels excedents energètics. ESPAI DEMOSTRATIU. Visita d’una instal·lació fotovoltaica aïllada.

AIGUA (Dissabte 5 de juny) La Llereda, Les Planes d’Hostoles.

8-9 h: ARRIBADA
9-9.30 h: BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
9.30-11 h: DINÀMICA TEÒRICA: introducció al filtratge d’aigües residuals. Tipus de biofiltres i predimensionament. A partir d’un cas real. Carles Pérez. TRACTAMENTS d’AIGÜES.
11-12 h: DINÀMICA PRÀCTICA. El biofiltre de flux vertical, horitzontal i rasa d’infiltració. Quina vegetació hi associem? Quines funcions tenen les graves? Plantem vegetació i fem funcionar el sistema. Carles Pérez. TRACTAMENTS d’AIGÜES.
12-13 h: DINÀMICA PRÀCTICA: Visitem la captació d’aigua, l’emmagatzematge d’aigua i l’instal·lació d’aigua d’un edifici unifamiliar i n’estudiarem les parts de cada una.
13-15 h: DINAR
15-19 h: DINÀMICA PRÀCTICA: Construcció d’un biofiltre per a aigües grises. Flux vertical i flux horitzontal. Fem mesuraments dels residus líquids. Ona Ortiz Jover.
19-20 h: CLOENDA DE LA JORNADA

AIRE (Dissabte 12 de juny) La Fàbrica del Sol, Barcelona.

8-9 h: ARRIBADA
9-9.30 h: BENVINGUDA. Presentacions, objectius i programa. Equip Orígens.
9.30-11 h: VISITA: Instal·lació de la Fàbrica de Sol. Breu resum dels elements ja treballats durant el curs i la seva aplicació en un cas real. Ens centrem en l’Element Aire. Ventilacions i corrents d’aire en les edificacions. Toni Solanas.
11-13 h: DINÀMICA TEÒRICA. Com dissenyar un edifici amb relació a l’aire, vents i corrents d’aires externs, barreres naturals i artificials, disseny bioclimàtic, sistemes de ventilació artificials (sostenibles o no). Diferències entre context urbà i rural. Toni Solanas i Carla Peracchi.
13-15 h: DINAR
15-17 h: DINÀMICA TEÒRICA/PRÀCTICA, Introducció a la geobiologia. Energies tel·lúriques i camps magnètics. Pràctica energia subtils. Montse Fusano. Directora de GEA.
17-18.30 h: DINÀMICA CREATIVA. Flor de la Permacultura. Tanquem el cercle dels 4 elements amb una creació armònica. Carla Peracchi.
18.30-19 h: DINÀMICA PRÀCTICA: presentació de la maqueta de La Llereda. Generem un disseny en Permacultura col·lectiu. Apliquem els continguts assolits.
19-20 h: CLOENDA DE LA JORNADA

Formadors

Oriol Ferrando, fundador de Permacultura Activa i cofundador de Organic Playgrounds. PERMACULTURA BCN.
Arnau Riba i Giner, Autodidacta, emprenedor i fundador de Permacultura.cat
Carles Pérez, biòleg i fundador de Projectes d’Aigua.
Ona Ortiz Jové.
Angel Valls, consultor d’energia solar fotovoltaica en sistemes autonoms. Co-fundador de Xarxa Global.
Bernat Parramón Ramos, tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Luis Roel Lessende, regenerador de sòls.
Joan Colin, dissenyador i constructor estufaire, restaurador de patrimoni artístic i membre fundador de Permacultura Barcelona. ArtsAmbCaliu.
Toni Solanas, arquitecte, Co-fundador de BAM (Bioarquitectura Mediterrània) i membre de la Xarxa la Pera
Carla Peracchi, arquitecta, Certificada en diseño de Permacultura i Professora d’Art.
Montse Fusano, arquitecta i fundadora d’Oken, arquitectura amb sentits. Directora de GEA.

Participants

10 a 15 participants

Material proporcionat per l'alumne
Roba còmode i per embrutar.
Paper i llapis.
Material proporcionat per l'escola
Eines, materials, documentació informativa i apunts digitalitzats..
Preus

Preu General:   €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*:   €

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 10 d’abril de 2021, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
*Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
*El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

Inscriu-te al curs!