Taller Estufes de Massa Tèrmica. (8a Edició)

· Del 18 al 21 de febrer de 2021 ·

El taller “Estufes de massa tèrmica” es centrarà en l’estudi i la pràctica per aconseguir la màxima eficiència en una estufa a través d’un combustible tan apreciat i renovable com és la llenya. Aquest taller pretén ser un Taller d’introducció al món de les estufes, aplicant mètodes pràctics i conceptuals, que alhora t’engrescarà a fer el teu propi disseny i la posterior construcció d’una de les estufes amb més alt rendiment que existeix.

Sobre el curs

Les estufes de massa tèrmica o d’alta inèrcia tèrmica, tenen una cambra de combustió a partir de la qual es construeix un circuit de tir per on és conduïda la flama i el gas del fum fins a arribar a la sortida de fums. Aquest circuit està construït amb maons refractaris i/o maons massissos que acumulen tota la calor de la combustió irradiant-lo posteriorment, a poc a poc, cap a la resta de l’habitatge. La massa tèrmica de les estufes acumuladores varia segons la superfície a escalfar, pot ser superior als 1.000 kg de pes per una casa unifamiliar. Sent aquesta massa tèrmica la que fa que l’estufa sigui tan eficient. La calor que emeten les estufes acumuladores o de massa tèrmica és per radiació, sens dubte la calor de més qualitat. No aixeca pols, escalfen i assequen les parets. Gràcies a materials com l’argila per a la seva construcció, no resseca l’ambient mantenint una humitat relativa òptima i l’aire esdevé més sa perquè és més ric en ions negatius.

Tota la informació

Objectius generals del curs

– Aprendre i aplicar els conceptes més importants de disseny, de rendiment i de materials adequats per a la construcció d’estufes de massa tèrmica.
– Conèixer les característiques d’una estufa de massa tèrmica per a iniciar-se en la seva construcció per a escalfar un habitatge.
– Aprendre i saber aplicar els conceptes més significatius en el que fa al confort i la gestió de l’energia a casa nostra.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar a la pàgina web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 18 al 21 de febrer de 2021.
4 jornades de cap de setmana. Dijous de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, Divendres de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, Dissabte de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, i Diumenge de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h (30 hores).

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció d’una estufa de massa tèrmica.

Teoria: Coneixements essencials sobre la gestió i eficiència de l’energia i el confort tèrmic. Massa tèrmica i aïllament tèrmic. Principis per una combustió eficient, disseny i dimensionament, materials, formes i usos. Tipus d’instal·lacions de calefacció i d’acumulació de calor. Analítica de gasos. Connexions i afegits de diversos components com l’aigua calenta sanitària, portes, accessos de registre, sortida de fums, cuina, bancs radiants i altres elements per a la millora de l’eficiència.

Pràctics: Estudi i construcció d’estufes fetes amb maons ceràmics, de terra compactada i morters d’argila i calç. Familiaritzar-se amb el treball amb ceràmica. Aplicació de mètodes de disseny per a la construcció d’estufes de llenya. Maquetació de la teva pròpia estufa. Mostra de diversos casos reals i de diversos enginys per a escalfar. Treball individual i en equip.Mostra de diversos casos reals i de diversos enginys per a escalfar. Treball individual i en equip.

Dijous
08:30-09:00: Arribada dels participants a l’escola.
09:00-10:00: Presentacions i Inici de Curs.
10:00-13:00: Dinàmica teòrica-pràctica. Estufes d’alta eficiència. El foc a les nostres llars.
Consideracions prèvies. Dinàmica Cuina Nòmada, Cuina auto combustible, concepte Rocket.
Pràctica deconstructiva. Desmuntatge d’estufa existent i anàlisi de les parts interiors.
13:00-15:00: Dinar.
15:00-17:00: Pràctica constructiva. Disseny, materials, planificació de les obres i construcció.
Aïllament tèrmic superfícies. Construcció conductes de fum d’obra. Instal·lació tub sortida de fums.
Construcció màquina, caixa de combustió.
17:00-19:00 Xerrada estudi. Conceptes bàsics per a l’elaboració d’estufes de massa tèrmica.
Necessitats, estat actual, recursos i emplaçament correcte. Mecanismes de calefacció.
Materials adequats i sistemes d’implementació. Exemples reals de sistemes de calefacció i acumulació.

Divendres
08:30-09:00: Arribada dels participants a l’escola.
09:00-13:00: Pràctica constructiva. Construcció dels volums de massa tèrmica.
Desenvolupament i consolidació de la càmera combustió. Replanteig perímetres massa tèrmica.
Preparació de dipòsit radiant i unió amb vàlvula de tir directe.
13:00-15:00: Dinar.
15:00-17:00: Pràctica constructiva. Continuació de la Pràctica constructiva.
17:00-19:00: Xerrada dinàmica. Mecanismes de confort i eficiència energètica.
Conceptes de disseny i termodinàmica. Doble combustió i gestió dels gasos.
Millores d’eficiència tèrmica. Combinacions amb altres sistemes.
Tecnologia adequada per a instal·lacions de climatització renovable.

Dissabte
08:30-09:00: Arribada dels participants a l’escola.
09:00-13:00: Pràctica constructiva. Continuació de la pràctica.
Acabar la construcció dels volums de massa tèrmica.
Connexió dels tres sistemes (cambra de combustió, massa tèrmica, extracció de fums/xemeneia).
Tancament de la part superior de la cambra de combustió. Primera encesa simbòlica.
13:00-15:00: Dinar.
15:00-19:00: Pràctica constructiva. Continuació de la Pràctica constructiva.

Diumenge
08:30-09:00: Arribada dels participants a l’escola.
9:00-13:00: Pràctica constructiva. Continuació de la pràctica constructiva.
Detalls de millora en l’eficiència de l’estufa.
ACABATS i finalització de l’estufa de massa tèrmica.
Encesa de l’estufa.
13:00-15:00: Dinar.
15:00-16:00: Cloenda. Conclusions, precs i preguntes.
16:00-17:00: Visita constructiva. Demostració de casos reals. Visita d’estufa realitzada per l’escola.

Formadors

FORMADORS
Joan Colin, Estufaire, membre fundador de Permacultura Barcelona, restaurador de patrimoni artístic i fundador de Arts amb caliu.
Jaume Serrasolses, Biòleg i Cap de l’àrea d’edificació sostenible de Trama Tecnoambiental.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador de l’Escola Orígens
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

COORDINADORS
Martí Ferrer Fornells, Arquitecte i bioconstructor, membre formador d’Orígens
Joan Pascual Palomo, Membre formador d’Orígens

Participants

De 10 a 15 persones.
Estufaires, instal·ladors i professionals del disseny i la construcció
 i autoconstructors.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual), eines bàsiques del ram de paleta (gaveta, paleta, cubells…), mescladora, mola, maons ceràmics i refractaris, argila, sorra, palla, aïllaments tèrmics, diversos morters, conductes i altres útils per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 360 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*:  288 €

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 27 de desembre de 2020, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Els descomptes per Estudiant es dirigeixen exclusivament als alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) i d’Estudis de Grau Universitari. Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar el pagament de la matrícula o document que evidenciï aquesta condició.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens a excepció del tast de Bioconstrucció.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Cancel·lacions:
* En el cas que per les restriccions que comporta la situació sanitària de pandèmia Covid-19, el curs no es pogués dur a terme en el calendari previst, es reintegraran els pagaments efectuats.
* Les anul·lacions comunicades les dues setmanes abans de l’inici del curs/ taller comportaran la pèrdua de la matrícula.
* En cas que s’hagi iniciat el curs/ taller, comportarà la pèrdua del 100 % de l’import del curs.

 

Lloc

Inici taller:
ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!