La finalitat d’Orígens és donar a conèixer la bioconstrucció (els materials, les tècniques, les tendències….) i ho fem principalment a partir d’activitats formatives especialitzades en formats de tallers, cursos, jornades tècniques. El nostre públic és un públic professional i/o
interessat clarament en la bioconstrucció.
Tenim també una línia d’intervenció més social i educativa on el pes de l’acció és la difusió i acostar públics més amplis, especialment la població més jove, a la bioconstrucció. Ho fem a partir d’activitats molt pràctiques. En aquest sentit hem fet casals o hem promogut casals de bioconstrucció, i accions comunitàries de bioconstrucció en espais educatius (patis d’escoles o altres espais públics)
Amb el projecte Terra Roja, projecte d’intervenció artística comunitària a través de la bioconstrucció, hem desenvolupat aquesta línia de treball en un barri de la ciutat de Girona durant l’estiu.
Amb grups d’adolescents, joves i dones dels barris de Font de la Pólvora, Vila-roja i Mas Ramada hem treballat amb pedres, terra, palla, avellaner i calç per crear un nou espai suggerent al barri. Entre 40 i 50 persones del barri s’han implicat en el projecte.
El pròxim 17 de setembre posem punt final a un estiu on hem gaudit conjuntament fent morters, fabricant tovots, donant forma a animals (serp, tortuga, drac) a partir de la terra i creant volums i nous espais suggerents amb entramats vegetals utilitzant vares d’avellaner.
Ha estat una gran experiència que esperem repetir.

En el cas del projecte Terra Roja es desenvolupa en un espai públic del barri esmentat, un espai verd proper a equipaments importants del barri (Centre Cívic, CAP, Pavelló) i per tant concorregut per tothom.
La construcció que es realitza són un conjunt d’elements que suggereixen animals (serp, tortuga i drac) que suscitin la curiositat, un taula d’orientació que situa el barri respecte punts geogràfics significatius pels participants i un túnel cabana que convidi al refugi.
Els elements han estat dissenyats per poder emprar materials naturals, amb especial protagonisme de la terra extreta del mateix terreny (Vila-roja s’anomena així pel tipus de terra argilosa roja present al terreny). S’utilitza pedra de Girona, terra de Vila-roja, canyes, avellaner, calç, palla, fusta…
I han estat dissenyats també per poder fer tallers de tècniques constructives típiques de la bioconstrucció (pedra seca, tovots d’argila, cob, entramats…) que per experiència sabem que motiven molt a la participació.
L’activitat es va realitzar durant l’estiu i la participació del barri es porta a terme en el marc de la programació de casals d’infants i adolescents del barri i d’altres grups de joves, de dones, que desenvolupen activitats al barri.

La intervenció va acabar durant l’agost i es realitzarà la inauguració de l’espai al 17 de setembre.

Xavier Ventura i Salvador