Tast de Bioconstrucció

· 25 de setembre de 2020 ·

El Tast de Bioconstrucció s’adreça a aquelles persones interessades en descobrir noves formes més sostenibles i saludables a aplicar en la construcció i/o rehabilitació dels habitatges.

Sobre el tast

En l’activitat formativa es desenvoluparan uns continguts bàsics teòrics juntament amb metodologies actives i participatives, com són:

Conceptes claus de Bioconstrucció i Permacultura.

– Els materials de la bioconstrucció (terra, calç, fusta, pedra, palla, canyes…)

Tècniques constructives de la bioconstrucció (tovots, cob, tapials, revestiments naturals, volta catalana, bala de palla, encaixos de fusta…)

No es pretén un desenvolupament a fons d’aquests continguts, sinó de descoberta, parlar-ne, aclarir conceptes, generar preguntes, interès, orientar sobre com aprofundir en els coneixements…

Juntament amb uns continguts pràctics que aniran lligats al taller que es desenvoluparà basat en la construcció amb Terra, i que permetrà experimentar amb els materials, com és sempre l’estil formatiu d’Orígens.

Tota la informació

Objectius generals del curs

– Descobrir els principis bàsics de la Permacultura i la bioconstrucció
– Descobrir els materials naturals què s’utilitzen en la bioconstrucció i les seves possibilitats.
– Descobrir les tècniques constructives què es poden realitzar amb els diferents materials.
– Experimentar amb alguns materials i tècniques (morters de terra, tovots, cob, revestiments de terra i palla…)
– Conèixer presencialment les propostes d’Orígens i orientar-se sobre aquelles més adequades al propi perfil i en les quals les persones vulguin aprofundir en el coneixement d’un material o tècnica constructiva.

Informació general

Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

25 de setembre de 2020

Programa

16 h Acollida i presentació del Tast

16.15 h Descobreix Orígens, descobreix la bioconstrucció. A partir de l’espai exterior de l’escola Orígens i les construccions que hi ha, activitat de descoberta de materials, tècniques, principis de la bioconstrucció.
Activitat participativa a partir de la qual es tractaran els continguts conceptuals.

17’30 h Taller de terra
– Fabricació de morters de terra per diferents finalitats
– Fabricació de tovots
– Fabricació i aplicació de boles de cob
– Aplicació d’un revestiment d’argila de capa base
– Fabricació d’un panell de fang-palla
En funció del nombre de participants es duran a terme totes o només part d’aquestes tècniques

19 h Els cursos d’Orígens: Mitjançant una presentació de Powerpoint donar una visió de l’oferta formativa d’Orígens i els continguts de cada curs.

19.30 h Cloenda

Formadors

Xavi Ventura Bioconstructor, educador social, i membre d’Orígens
Joan Pascual, delineant especialitzat en bioconstrucció.
Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 10 a 12 persones.
L’activitat està dirigida a persones sense coneixement previ de la Bioconstrucció. Hi poden participar tècnics i/o professionals de la construcció, persones amb vocació d’autoconstructor o qualsevol persona que tingui interès en descobrir què es pot fer amb les pròpies mans i amb materials naturals per millorar la salut del nostre habitatge.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.

Preus

Preu: 50€.*
*A tots els participants que, en el període de 12 mesos a partir de la realització d’aquest activitat, és matriculin a un taller o curs d’Orígens per aprofundir i ampliar coneixements se’ls descomptarà el 50% de l’import d’aquest Tast.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al tast!