A causa de la situació d’excepcionalitat creada per la pandèmia del COVID-19 queden ajornats tots els cursos, tallers i jornades tècniques. En funció de l’evolució de la situació, i quan les autoritats ho permetin, reprendrem la nostra activitat formativa prevista per aquest any lectiu 2019-2020.
Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.