La tècnica constructiva de la Pedra Seca (8a Edició)

· Del 1 al 3 de maig de 2020 ·

El taller “La tècnica constructiva de la Pedra Seca” pretén en primer lloc posar en pràctica alguna de les tècniques més habituals en la construcció amb pedra seca tot mitjançant la reconstrucció de marges i partions. També analitzar sobre el terreny diverses construccions existents al nostre entorn (murs, cabanes, pous de neu, forns de calç), tant des de la seva vessant constructiva com cultural i de relació amb l’entorn. I per últim donant a conèixer les iniciatives que s’estan portant a terme en la recuperació i difusió del coneixement per part d’entitats diverses al nostre territori.

Introducció

La Pedra Seca és una de les tècniques constructives més ancestrals i que podem trobar de diverses formes a molts llocs del món. En el nostre entorn mediterrani i en especial en algunes zones on la pedra ha estat molt present n’hi ha moltes construccions que han modelat el paisatge i han estat claus per desenvolupar molta activitat econòmica.

Molt abandonats la majoria de vestigis, ja fa anys que hi ha moviments per valorar aquesta tècnica constructiva. El reconeixement, el 2018, de la tècnica de la Pedra Seca com a patrimoni immemorial de la humanitat per part de la UNESCO està donant un impuls a la recuperació d’aquests coneixements, que poden permetre recuperar formes de construir adequades als reptes de sostenibilitat que es presenten.

La construcció amb pedra seca es basa en uns principis i unes tècniques senzilles, però que cal seguir amb cura i habilitat per tal  que els murs que fem siguin efectius i funcionin correctament.

Tota la informació

Objectius generals del curs

• Conèixer les normes bàsiques i els principis de la construcció en pedra seca.
• Aprendre a utilitzar les construccions de pedra seca com a element estructural i funcional.
• Entendre la morfologia i la composició de les pedres per seleccionar i utilitzar-les de la forma més favorable en la construcció.
• Analitzar els elements constructius amb pedra seca del nostre entorn.
• Conèixer les diverses activitats que es promouen en el nostre territori, a través de les diverses entitats relacionades amb la pedra seca.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

El preu del curs comprèn només la formació.

Com que el taller es desenvoluparà en un espai força aïllat (40 min. des de la N-152 a Tagamanent) i no hi ha cap tipus de servei a l’abast, des de la masoveria de la finca del Bellit, l’Esther oferirà servei d’allotjament (tipus refugi) i manutenció als alumnes interessats, sense que sigui obligada la contractació d’aquests serveis com a condició per inscriure’s al taller. El cost d’aquest es de 17€ per dormir i esmorzar, i 10€ per àpat. Les reserves es faran un cop formalitzades les inscripcions. També hi ha la possibilitat d’acampar (tenda petita o furgo).

L’opció de pernoctar al Bellit després de les hores de classe/pràctica és voluntària, però per l’entorn especial de muntanya (Pla de la Calma) i l’element afegit de la convivència amb el grup, l’organització recomana aquesta opció.

Dates

Del 1 al 3 de maig de 2020
Divendres 1 de maig de 10-14 i 16-19h
Dissabte 2 de maig de 9-14 i 16-19h
Diumenge 3 de maig de 9-14h i dinar de comiat

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció en pedra seca.

Pràctica: Reconstrucció d’un camí ramader. Replanteig i fonamentació d’un mur. Criteris a seguir per pujar un mur i el seu coronament amb diversos detalls constructius. Aplicar metodologies correctes de treball. Coneixement i familiarització amb les eines i els útils de marger. Llei de la trava. Coronaments i elements singulars.

Teoria: Estudi i anàlisis de diferents elements constructius amb pedra seca (marges, feixes, partions, cabanes, pous de glaç i forns de calç). Principis mecànics i arquitectònics. Història de la pedra seca a Catalunya i arreu del món. Conèixer la tècnica margera i altres tècniques constructives. Aprendre els conceptes bàsics de l’arrencada en tota construcció de pedra seca. Tècniques de reconstrucció i consolidació de murs de pedra seca. Anàlisis de la geologia del terreny i el tipus de pedra apta per al treball en pedra seca.

Divendres 1

10h. Rebuda  al forn de calç de la casa museu l’Agustí- parc etnològic de Tagamanent.  Presentació del curs.
11h. Arribada al Bellit i presentació dels espais on es realitzarà el taller de reconstrucció d’un camí ramader.
12h. Eines i tècniques bàsiques per treballar amb Pedra Seca i inici del Taller de reconstrucció del camí ramader, amb Albert Gavaldà, marger de Relleu i Entorn.
14-16h. Dinar i descans.
16-18h.  continuació Taller, amb Albert Gavaldà, marger de Relleu i Entorn.
18-19h. La Pedra Seca a Catalunya avui. Iniciatives d’elements, la tècnica i l’ofici.

Dissabte 2

9-12h. continuació Taller, amb Albert Gavaldà, marger de Relleu i Entorn.
12-14h. Xerrada “la geologia  i la construcció amb pedra seca” a càrrec de Jordi Ferrer, geòleg.
14-16h. Dinar i descans.
16-18h. continuació Taller, amb Albert Gavaldà, marger de Relleu i Entorn.
18-19h.  Tipologies de construcció en Pedra Seca i la seva tècnica, amb Albert Gavaldà, marger de Relleu i Entorn.

Diumenge 1

9-13h. Sortida d’observació a diversos elements de Pedra Seca (marges, cabanes i pous de glaç) als entorns del Pla de la Calma, amb Roger Solé, marger de la Feixa Pedra Seca.
13-14h.  La pedra seca contemporània, amb Roger Solé, marger.
14h. Dinar i colenda del curs.

Formadors

Albert Gavaldà Marger i membre de Relleu i Entorn
Roger Solé Marger, membre de La Feixa Pedra Seca
Jordi Ferrer Geòleg , membre de LithosGeotècnia
Ferran Bergonyó Aparellador especialitzat en bioconstrucció i membre d’Orígens
Xavi Ventura Bioconstructor, educador social, i membre d’Orígens

Participants

De 10 a 15 persones.
Està recomanat a aquelles persones interessades en descobrir el món de la construcció en Pedra Seca, tant si és per un interès com a autoconstructor, com si són professionals o tècnics de la construcció que desconeixen aquest sistema constructiu i s’hi volen iniciar.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.

Materal proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) i eines necessàries per realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  240 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*:  192 €

La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
*Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.t sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

mas el Bellit
Pla de la Calma. Tagamanent

Inscriu-te al curs!