Curs de Construcció amb bales de palla i revestiments naturals. (2a Edició)

· Del 3 al 8 d’agost de 2020 ·

Amb el curs construcció amb bales de palla i revestiments naturals volem donar els coneixements pràctics i els fonaments teòrics per descobrir el món de la construcció amb palla.
Aprendrem a construir amb bales de palla, coneixerem les diverses maneres d’utilitzar les bales de palla com a element constructiu, i estudiarem tant la vessant més tradicional com les noves tendències d’aquest sector.
Ens introduirem en el món de l’argila com a material de revestiment aprenent a fer preparacions de morters de revestiment i la seva aplicació sobre palla.

Sobre el curs

La palla és una material present en l’arquitectura tradicional. Barrejada amb la terra (toves) o formant part de cobertes vegetals, moltes solucions constructives l’han incorporat al llarg de la història i encara perduren a diversos llocs del món. Però el desenvolupament de la construcció industrialitzada va deixar de banda aquest material. Curiosament la industrialització de les tasques agrícoles va donar noves possibilitats a la palla com a material de construcció en empaquetar-la en forma bala. La primera casa feta amb bala de palla és de finals del segle XIX a Nebraska (EUA). Aviat en moltes zones productores de cereal es van adonar del potencial de la bala de palla: La facilitat del seu maneig, el seu preu (material quasi de rebuig) i sobretot la seva capacitat d’aïllament. Tot i els molts casos documentats de construccions durant la primera part del segle XX tant a Nord-amèrica com a Europa, l’ús de la bala de palla no es va generalitzar davant de l’expansió del ciment pòrtland i els prefabricats industrials de ciment.
Així i tot des de llavors s’han realitzat moltíssimes construccions i s’ha acumulat suficient experiència arreu del món per estendre el seu ús. Utilitzar-la per les seves característiques encaixa perfectament amb els requeriments de sostenibilitat actuals.
Des de construccions autoportants sovint realitzades amb autoconstrucció; passant per construccions amb una estructura principal; fins al creixent desenvolupament de mòduls prefabricats que permeten edificacions cada cop més grans, el món de la construcció amb palla està creixent sense fre. Tenim exemples i referents arreu.
A Europa s’hi han construït edificis públics com la residència Jules Ferry o habitatges particulars de la mà de Werner Schmidt o Mónica Cebada.

Una extensa xarxa de col·laboració entorn aquest món són les Xarxes de Construcció amb Palla que fomenten i donen suport la construcció amb palla mitjançant xerrades, fòrums, assessorament, contactes i publicacions. Aquí tenim la Red de Construcción con Paja i s’organitza una trobada europea cada dos anys junt amb els nostres homòlegs europeus.
El taller se centra en la construcció dels dos sistemes predominants (“Nebraska” i “Pilars i bigues”) i l’aplicació de diverses capes de revestiments d’argila.

Tota la informació

Objectius generals del curs
  • Aprendre a manipular les bales i construir amb elles.
  • Conèixer les diferents tècniques existents i adaptar-nos a les diferents tipologies constructives.
  • Descobrir altres usos de la palla tant en la construcció d’obra nova com en la rehabilitació.
  • Aprendre a preparar morters d’argila i aplicar-los com a revestiments
  • Fomentar el treball en equip i aprendre divertint-se.


.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Els àpats i la pernoctació no estan inclosos dins el preu del curs

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement facilita els contactes.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 3 al 8 d’agost de 2020. De dilluns a divendres de 9 a 14h i de  16-19h i dissabte de 9-14h. (45 hores)

Programa
Curs eminentment pràctic amb el reforç de conceptes teòrics per la correcta construcció amb bales de palla.

Pràctica: Aixecament de murs amb estructura de pilars i bigues i en sistema autoportant (Nebraska). Aplicació de diverses capes de revestiments d’argila.
Maneig de la bala de palla: triatge, cosit i compressió. Sistemes de fixació i reforç, cèrcols estructurals i de compressió, connexió de les bales de palla amb les estructures.
Incorporació d’estanteries al mateix mur. Col·locació de portes i finestres, preparació per als revestiments.

Teoria: Aportacions de la bala de palla com a sistema constructiu (potencialitats, avantatges, dificultats…). Principis dels diferents sistemes constructius (autoportant, pilar i bigues, CUT, GREB, sistemes prefabricats…). Fonamentació i cobertes.
L’argila: propietats, usos i tipus de morters.
Aspectes tècnics i legalització, noves tendències en la construcció.

Formadors

Juanjo Garcia Pérez, bioconstructor i arquitecte, membre fundador de la Red Xilena de Construcció amb Palla
de Mans a Terra associació de promoció de la bioconstrucció. Arquitectes de formació, s’han especialitzat en sostenibilitat i bioconstrucció.
Amb el suport de l’equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Participants

De 8 a 14 persones.

Està recomanat a aquelles persones interessades a descobrir el món de la construcció amb bales de palla, tant si és per un interès com a auto constructor, com si són professionals o tècnics de la construcció que desconeixen aquest sistema constructiu i s’hi volen iniciar.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.

Material proporcionat per l'escola

Tot el material, maquinària i medis necessaris per aprendre a construir amb bales de palla:
Bales de palla, premarcs, banquetes, agulles de cosir bales, cordill d’embalar, eines de tall i conformat, guants i altres epis necessaris…

Una àmplia documentació tècnica i bibliogràfica digitalitzada.
Documentació formativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 460
Preu descompte Estudiant, alumne Escola Orígens o membre de la Red de Construcció amb Palla*:  368€

* Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 5 de juny de 2020, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del curs.
* La reserva de plaça queda garantida mitjançant el pagament de la matrícula (50% preu general del curs o taller). El 50% restant de l’import s´haurà de completar abans de l’inici del curs per transferència bancària o el primer dia del curs, en cas de pagar en efectiu.
* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.

* Per poder aplicar el descompte de membre de la RCP s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada el pagament de la quota de sòci o bé una confirmació com a membre de la RCP via mail o web.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Amb la col·laboració de:

Inscriu-te al curs!