Taller de Revestiments Naturals. Especialització en Estucs de Calç. (7a Edició)

· Del 21 al 24 de maig de 2020 ·

El “Taller de Revestiments Naturals. Especialització en Estucs de Calç. (7a Edició)” vol donar a conèixer les capacitats tècniques dels mateixos materials i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits, en la restauració i manteniment de façanes. Amb la calç, tant la hidràulica com l’aeria, hi ha tot un món per descobrir i unes solucions tècniques molt apropiades per a l’adequació dels nostres edificis.

Sobre el curs

La calç aèria en pasta és un material de construcció natural de gran durabilitat i amb alta capacitat de transpiració, gràcies a la seva qualitat de pedra. El seu antic i continuat ús al llarg de la història demostra la seva qualitat constructiva, per la qual cosa la seva aplicació en la conservació i la restauració actual s’ha de basar en el coneixement científic del material.

Alhora l’argila és un dels aglomerants més naturals i amb un procés d’extracció de molt baix impacte ambiental. S’usa com a matèria primera per a l’elaboració de ceràmica i les seves propietats com a material de construcció el fan inigualable, fent-lo servir des de l’antiguitat, en tot tipus de construcció amb terra. Entre ells els revestiments de murs i sostres.Una bona pràctica constructiva consisteix en l’ús de materials i tècniques les més semblants possibles a les originals, per aquest motiu, l’elecció de la calç i l’argila en bioconstrucció, resulta sempre adequada. Així i tot la complexitat de funcions que pot abastar aquests materials, requereix que el seu coneixement científic es tradueixi en una correcta aplicació i de manera habitual per a evitar la càrrega ecològica que comporta la seva reparació o substitució.

Amb la col·laboració de:

Amb la participació de:

Tota la informació

Objectius generals del curs

Conèixer la calç grassa, la calç hidràulica i l’argila com a materials per als revestiments continus, les seves capacitats tècniques i les seves possibles aplicacions, posant en pràctica els coneixements adquirits.

Objectius particulars

Posar a l’alumne en contacte amb les tècniques dels estucs de calç i els revestiments d’argila, identificant amb la pràctica les propietats d’aquests materials, tant junts com per separat.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

21, 22, 23 i 24 de maig de 2020.
4 jornades de cap de setmana. Dijous de 09.30 a 20.00, Divendres i Dissabte de 10.00h a 20.00h i Diumenge de 9:00 h. a 16:00 h. (30 hores).

Programa

Teoria: Coneixement dels materials en l’àmbit fisicoquímic. Perquè la calç en la construcció. Classificació comercial de la calç. Calç aèria en pasta. Apagat de la calç. El cicle de la calç. Calç hidràulica. Hidròxid càlcic. S. XXI: El renaixement de l’argila i la calç. Les argiles. Els àrids. L’aigua. Els pigments. Les retraccions. Les eines. Acabats. Dosificacions i aplicacions. Exemples gràfics.

Pràctica: Materials a tractar: Calç aèria grassa i calç hidràulica. Àrids: marbre i sorra calcària. Pigments naturals. Argiles. Suports: Guix, morter i maó. Eines bàsiques: Paleta. Punxó. Paletí. Ferro de cremar. Llana. Navalla. Remolinador. Cantonera. Buidador. Preparació i proporcions dels morters: Pasta magra. Morters base i d’acabat. Pasta de protecció o sacrifici. Morters mixtes. Pasta per lliscar. Colorimetria dels revestiments: Teoria del color. Aplicació de colors en estucs. Barreja de colors. Tipus d’acabats: Remolinat d’un color o tenyit al fresc. Imitació al marbre. Raspat. Imitació de totxanes. Lliscat. Trencadís. Picat amb paletí o buixarda. Esgrafiats lineals i ornamentals. Imitació de pedres. Combinació d’acabats. Marcat de pedres lliscades, serrades, senzilles i ornamentals. Tècnica del Tadelakt. Preparació de motllures per a esgrafiats.

Formadors
Participants

De 10 a 15 persones.
Professionals del món de la construcció, de l’estuc i de la pintura decorativa. Tot i que el nivell serà molt tècnic, poden participar arquitectes, aparelladors, interioristes, conservadors, restauradors, rehabilitadors, tècnics de patrimoni, arqueòlegs, bioconstructors i totes les persones interessades en la millora de la qualitat dels seus habitatges.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode, paper i llapis.
Eines: llana, paleta, paletí i remolinador (recomanable).
Llapis, paper i eines pròpies (opcional).

Material proporcionat per l'escola

Guants de plàstic, llana, paleta, paletí, remolinador, batedora elèctrica, galleda, calç, àrids, pigments i suports per a fer les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 350€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 280€

*Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 27 de març de 2020, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.

* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de
 l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!