Taller de Silvicultura i Encaixos Estructurals de Fusta. (7a Edició)

· Del 6 al 9 de febrer de 2020 ·

Coneix la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.

Sobre el taller

En relació a la bioconstrucció i la construcció tradicional, la fusta és un dels materials més antics, juntament amb la pedra, la terra i altres materials vegetals. A més s’ha mantingut fins avui com el més versàtil i, en termes de comoditat interior i aspectes de salut, el material més acceptable.

La silvicultura consisteix a tenir cura dels boscos, turons o muntanyes i també, per extensió, és la ciència que tracta d’aquest cultiu. És a dir, estudia les tècniques que s’apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat.

La silvicultura es regeix per dos principis bàsics: la persistència i millora de la massa forestal i el seu ús múltiple.
Ja que la fusta no pot ser completament reemplaçada per altres materials, s’ha de mantenir com un dels materials de construcció més importants, i per això es requereix grans esforços en mantenir i renovar els recursos de la fusta amb continus programes de reforestació.

Per una altra banda els encaixos de fusta són imprescindibles en les estructures de fusta tradicionals ,ja que són els que asseguren la robustesa, la resistència i la unió d’aquestes, sense fer servir claus ni cargols d’acer per a la realització de les unions i els assemblatges.

Existeixen molts tipus d’unions en fusta, des de les més senzilles o de tipus obert fins a les més complexes, utilitzades per fusters tradicionals d’arreu del món. En funció de la forma de l’encaix i del tipus de fusta, s’aconseguirà una major o menor resistència a la càrrega i moviments que l’estructura ha de suportar.

En aquest taller es vol donar a conèixer tot el procés d’extracció, transport, conformat i assecat de la fusta per a un posterior ús en la construcció, també es vol donar a conèixer els tipus d’unions de fusta més utilitzats al llarg de la història, tot estudiant les possibles aplicacions en la rehabilitació i l’arquitectura actual. La tècnica que es farà servir és la més habitual al nostre territori, tot i conèixer els diferents sistemes utilitzats a altres països, de gran tradició amb l’ús de la fusta.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Donar a conèixer la visió global del procés de la fusta, partint de l’arbre viu per acabar amb l’obtenció de llates, bigues o cabirons per a la construcció.
Conèixer els tipus d’encaixos de fusta més habituals i saber aplicar-los en funció dels requisits de l’estructura.
Aprendre a treballar amb la fusta estructural, tot aprenent conceptes de disseny i de càlcul.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

Del 6 al 9 de febrer de 2020

Programa

Teoria: Silvicultura; arbres dominants, arbres dominats, espècies autòctones, relació entre les diferents espècies vegetals. Plans de gestió del bosc. Recursos naturals. Tipus d’encaixos utilitzats i particularitats de la fusta. Mètodes i eines de disseny estructural, càlcul numèric i marc normatiu.

Pràctica: Desbrossar; tècniques de treball. Tallar arbres; tècniques de tall bàsiques. Procés de selecció i extracció. Transport i manipulació; enginys i útils. Serrar la fusta: tècniques per a optimitzar-ne la qualitat i l’aprofitament. Conformat de la fusta. Assecat; tècniques de disposició i protecció de la fusta. Tractament i acabats de la fusta. Procés constructiu. Realització de diversos sistemes estructurals a partir d’encaixos de fusta. Unions i assemblatges. Muntatge d’estructures, útils, eines i maquinària.

 

Formadors

Andreu Modeas, Fuster, silvicultor, membre fundador d’Arboreal.
Quicu Pujol, Gestor forestal i membre fundador de Troncs i Fusta i Casanelles.
Manu Gayete, Fuster i escultor, membre fundador de Biofusteria.
Ferran Bergonyó, Aparellador i membre fundador d’Orígens, Escola Taller de Bioconstrucció.
Amb la col·laboració i participació de;  GREMI DE LA FUSTA I MOBLE,  PROJECTE BOSCOS DE MUNTANYA, FUSTERIA JORDI LAFUENTE, LIVOS i de l’Equip de talleristes i formadors de ORÍGENS, Escola Taller de Bioconstrucció.

Participants

De 10 a 15 persones.
Persones interessades en l’ofici de la fusta a escala pràctica i tècnica.
Tothom interessat a conèixer les tasques més importants de l’extracció, preparat i conformat de la fusta per a estructures.
Estudiants, fusters i professionals de la construcció.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.
Maceta i formó (recomanable).
Paper i llapis.

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) ulleres i guants, eines manuals de tall i de conformat de la fusta per a realitzar les pràctiques.
Documentació informativa i apunts digitalitzats.

Preus

Preu General:  350€
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 280€

*Els/les participants que s’inscriguin i realitzin la paga i senyal de la matrícula, abans del 20 de desembre de 2019, gaudiran d’una bonificació del 10% sobre el preu general del taller.
*Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.

* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els descomptes no són acumulables.

* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden ex

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
C/ La Roureda, 5-7.
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!