Introducció a la construcció amb bales de palla. (1a Edició)

· 14, 15 i 16 de juny de 2019 ·

Amb el curs d’Introducció a la construcció amb bales de palla volem donar els coneixements pràctics necessaris, amb els fonaments teòrics corresponents, per començar a descobrir el món de la construcció amb palla, les seves diverses possibilitats, i les tendències de desenvolupament d’aquest sector.

Sobre el curs

La palla és una material molt present en moltes construccions de l’arquitectura tradicional. Barrejada amb la terra (toves), o formant part de cobertes vegetals, són moltes les solucions constructives que l’han incorporat al llarg de la història, moltes de les quals encara perduren a diversos llocs del món. Però el desenvolupament de la construcció industrialitzada va fer deixar de banda aquest material.

Curiosament, és la industrialització de les tasques agrícoles la que dóna noves possibilitat a la palla, en forma bala com a material de construcció. La bala de palla com a “totxo” pot semblar un invent modern, però ho és relativament. La primera casa feta amb bala de palla és de finals dels s.XIX a Nebraska (EUA). Aviat en moltes zones productores de palla es van adonar del potencial de la bala de palla: La facilitat del seu maneig, el seu preu (material quasi de rebuig) i sobretot la seva capacitat d’aïllament. Tot i els molts casos documentats de construccions durant la primera part del segle XX, tant a Nord-amèrica com a Europa, l`ús de la bala de palla no es va generalitzar davant de l’expansió del ciment pòrtland i els prefabricats industrials de ciment.

Amb tot des de llavors s’han realitzat moltes construccions, i s’ha acumulat experiència suficient a molts llocs del món com a base per una expansió d’aquest material actualment, que per les seves característiques encaixa perfectament amb els requeriments de sostenibilitat cada cop més necessària.

Des de les construccions autoportants, sovint realitzades amb autoconstrucció, a construccions amb estructura, fins al creixent desenvolupament dels prefabricats de palla que estan permetent cada cop més grans edificacions amb aquest material, el món de la construcció amb palla està en un desenvolupament creixent, com ho prova la realització recent del “V Encuentro de construcción con paja“, que porta a terme la Red de construcción con paja.

El taller es centrarà en la construcció de murs, i es farà només algun breu incís en el tema dels revestiments de murs de palla. Altres formacions d’Orígens com Revestiments naturals i Construcció amb terra, es pot aprofundir en aquest tema.

Tota la informació

Objectius generals del curs

Conèixer les característiques i possibilitats de la bala de palla com a material constructiu.
Transmetre de forma pràctica i/o teòrica, les bases dels diferents sistemes constructius existents.
Donar coneixements dels principals aspectes tècnics i de legalització en la construcció amb bales de palla.
Donar a conèixer les noves tendències existents al món en construcció amb bales de palla.

Objectius particulars

Posar a l’alumne en contacte amb la bala de palla, aprenen el maneig, tècniques i sistemes de posada en obra.

Informació general

Nota: El programa detallat dels horaris i les activitats a realitzar el facilitarem als participants el primer dia de curs.
A tots els participants que assoleixin un 80% d’assistència a la formació se’ls lliurarà un Certificat d’Aprofitament.

L’organització del curs no es fa càrrec de la manutenció, simplement ofereix el servei.

Àpats: Al començar la jornada es proposarà als participants un dels restaurants del poble, menú amb preu especial per a l’escola Orígens. Sempre essent opcional i voluntari per a cadascú.
Pernoctació: Pel que fa a la pernoctació, tot i que recomanem que els participants comparteixin el mateix espai i instal·lacions per a la manutenció i així facilitar la cohesió del grup, és aconsellable que aquells que requereixin certes comoditats, s’allotgin en qualsevol dels establiments disponibles al poble. Per a optar a les diverses opcions podeu consultar el web de l’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles. També us podem informar, un cop féu la inscripció al curs, dels diferents convenis entre entitats locals i l’escola Orígens.
Cafeta: Durant les jornades a l’Escola hi ha servei de cafeteria, infusions, pica-pica etc. obert als participants.

Dates

14, 15 i 16 de juny de 2019
3 jornades de cap de setmana. Divendres de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h, Dissabte de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. Diumenge de 9.30 h a 14.00 h i de 15.30 h a 17.00 h. (22 hores).

Programa

Curs teòric i pràctic de la construcció amb bala de palla.

Pràctica: Maneig de la bala de palla, triatge, cosit i tensat de les bales de palla, col•locació i sistemes de fixació i reforç, cèrcols estructurals i de compressió, col•locació de portes i finestres, connexió de les bales de palla amb les estructures, preparació per als revestiments…

Teoria: Aportacions de la bala de palla com a sistema constructiu (potencialitats, avantatges, dificultats…), la fonamentació i les cobertes en les cases de bala de palla, principis dels diferents sistemes constructius, aspectes tècnics i legalització, noves tendències en la construcció amb palla,

Divendres.

10:00h – 11:00h: Arribada i benvinguda. Presentacions i inici del curs.
11:00h – 14:00h: Pràctica constructiva i assajos de camp:

Sistema Nebraska o autoportant

 • Introducció a la construcció amb bales de palla
 • Maneig de la bala de palla

14:00h – 16:00h: Dinar
16:00h – 18:00h: Continuació de la pràctica:

 • Construcció autoportant, sistema Nebraska. Eines i replantejos necessaris per a la construcció autoportant.
 • Fonaments, cobertes, portes, finestres, revestiments i altres acabats dels murs de palla. Detalls tècnics i de disseny.

18:00 – 20:00h: Dinàmica teòrica:

 • Detalls constructius i marc normatiu.
 • Exemples reals.

Dissabte.

10:00h – 14:00h: Pràctica constructiva i assajos de camp:

Sistema de replè, portant o de «postes y bigas»

 • Construcció portant, sistema de «postes y bigas». Concepte i aspectes a tenir en compte.
 • Sistemes de construcció amb estructura de fusta. Detalls i treball amb fusta com a element estructural.

14:00h – 16:00h: Dinar
16:00h – 18:00h: Continuació de la pràctica:

 • Construcció de replè. Eines i replantejos necessaris per a la construcció portant.
 • Fonaments, cobertes, portes, finestres, revestiments i altres acabats. Detalls tècnics i de disseny.

18:00 – 20:00h: Dinàmica teòrica:

 • Aspectes tècnics i de legalització
 • La RCP com a entitat de suport del coneixement i d’experiències.
 • Exemples reals.

Diumenge.

9:00h – 13:00h: Pràctica constructiva i assajos de camp:

Formadors

Equip de talleristes i formadors de l’Escola Orígens.

Tècnics, divulgadors i docents de la RCP (Red de Construcción con Paja)

Participants

De 10 a 20 persones.

Està recomanat a aquelles persones interessades a descobrir el món de la construcció amb bales de palla, tant si és per un interès com a auto constructor, com si són professionals o tècnics de la construcció que desconeixen aquest sistema constructiu i s’hi volen iniciar.

Material proporcionat per l'alumne

Roba còmode i per embrutar.
Botes de seguretat o rígides.

Material proporcionat per l'escola

EPIs (Equips de Protecció Individual) i eines necessàries per realitzar les pràctiques.
*Documentació informativa, apunts digitalitzats.

Preus

Preu General: 240 €
Preu descompte Estudiant o alumne Escola Orígens*: 192 €

* Per poder aplicar el descompte d’estudiant s’ha d’acreditar mitjançant còpia compulsada del carnet d’estudiant, pagament de la matrícula o document que evidenciï la condició d’estudiant.
* El descompte corresponent a l’alumne de l’escola Orígens s’aplicarà aquells alumnes que han fet algun curs organitzat per l’escola Orígens.
* Els preus indicats estan exempts d’IVA. Les activitats formatives d’acord el que estableix l’article 20 de la Llei de
 l’Impost sobre el Valor Afegit (Llei 37/1992), queden exemptes d’aquest impost.

Lloc

ORÍGENS Escola Taller de Bioconstrucció
c/ La Roureda, 5-7
17172. Les Planes d’Hostoles (Girona)

Inscriu-te al curs!